LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2021-06-14
XXI-sis liaudiškojo pamaldumo seminaras SIBIRO MADONA jau internete
 

Kviečiame į birželio 30-ą dieną 14 val. nuotoliniu būdu vyksiantį XXI-ąjį Liaudiškojo pamaldumo seminarą! 

SIBIRO MADONA. LIETUVOS ŽMONIŲ PAMALDUMO PATIRTYS TREMTYJE (Vaizdo įrašą pamatysite paspaudę pavadinimą)
 
Seminare bus kviečiama aptarti, ką ekstremaliose sąlygose atsidūrusiam žmogui reiškė liaudiškojo maldingumo praktikos, ar jos galėjo palengvinti jų traumuojančius išgyvenimus? Pranešime bus pasitelkti Kauno kunigų seminarijos kunigų ir klierikų, išvežtų 1949 m., liudijimai apie apaštalavimą tremties sąlygomis. Taip pat išgirsime Korbiko (Krasnojarsko kraštas) kapinėse pastatytos Švč. Mergelės Marijos skulptūros – kaip maldos altoriaus – istoriją, kokią vietą ji užėmė ir iki šiol užima tremtinių gyvenime.
 
Pranešimą skaitys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė BIRUTĖ PANUMIENĖ. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.