LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2021-09-08
Rugsėjo 22 d. kviečiame į XXII Liaudiškojo pamaldumo seminarą
 

 

 

2021 m. rugsėjo 22 d. 15 val. kviečiame į XXII-ąjį Liaudiškojo pamaldumo seminarą!

TREMTIES METŲ PATIRTIS KAIP ASMENYBĘ FORMUOJANTIS VEIKSNYS: RIMVYDO RACĖNO (1934–2021) ŠEIMOS ISTORIJOS PĖDSAKAIS

Tęsdami liaudiškojo pamaldumo tremtyje temą, seminare trumpai apžvelgsime 1941 metų tremtinio Rimvydo Racėno (1934–2021) tremties metų Komijoje patirtis bei ilgametes sistemingas jo pastangas paminklais ir kitais atminimo ženklais įamžinti buvusias lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Išryškinsime šiame kontekste svarbias individualaus ir kolektyvinio liaudies pamaldumo apraiškas.
 
Pranešimą skaitys Lietuvių literatūros  ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, dr. RADVILĖ RACĖNAITĖ. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.
 
Renginys vyks „Zoom“ konferencijų platformoje. Renginio prisijungimo nuorodą rasite paspaudę čia.
 
Kontaktai pasiteiravimui: ruta@llti.lt, tel. 8 656 68282.