LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Recordings of Post-WWII Resistance Fighters’ Songs

A large and continuously updated collection of magnetic sound recordings is housed at the Lithuanian Folklore Archives (magnetic tapes and audiocasettes amounting to around 8,500 hours). The first sound recordings were made on magnetic tape in 1952 when fighters of the national resistance were still hiding in Lithuania’s forests, and were persecuted by the secret service of the Soviet Union. At that time, a new style of song was being sung in Lithuanian villages, created by the resistance fighters themselves as well as their supporters  — village poets. These songs told of the fate of the resistance fighters, their battles and deaths. The notebooks in which these songs were recorded were hidden away because any contact with resistance fighters, uncovered clues, or any compromising materials, risked the threat of imprisonment or deportation. The folklore collectors were unable to record these songs as well, because if the Management of the Institute found out, they would be fired. However, in the later Soviet years some of the songs “slipped through” and wound up in the archive (some of the first recordings of these songs were made in 1978). Once the national independence movement started, the resistance songs were sung in public and documenting them became a priority. Thus, an especially large number of these songs were recorded in the 1990s. Drawing on the underground resistance press and the newly gathered material, a volume of resistance fighters’ songs was compiled and published: 

Book of Lithuanian Folk Songs, vol. XXI. War-Historical songs, vol. 6 - Resistance songs. Compiled by Kostas Aleksynas, melodies were prepared by Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2009.
 

From 2012–2014, together with other academic institutions, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore executed the project supported by EU structural funds “Development and Providing Access to IRT Solutions and Content Helping to Preserve the Lithuanian Language in Public Space”. As part of this project, folklorists of the Institute began compiling the digital card catalogue of songs of the post-World War II armed resistance movement , as well as digitizing the magnetic tapes and cassettes on which these songs were recorded. In the Lithuanian Folklore Archives database, a collection of sound recordings of post-war resistance fighters’ songs was created (1,197 items). We invite you to listen to the archival recordings.

 
Signature Song title
LTRF k 13-15 Šeimininke, kelkis greitai More
LTRF k 18-23 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 18-25 Gauskit, trimitai, auštantį rytą More
LTRF k 18-26 Ar ilgai rems pušys dangų More
LTRF k 18-28 Kur gražiai žaliuoja miškeliai More
LTRF k 18-29 Nuimkit nuo manęs grandines More
LTRF k 42-12 Lietus lyja, visą žemę plauna More
LTRF k 42-16 Žvingia juodbėrelis prie rūtų darželio More
LTRF k 67-07 Vienąkart pavasarį, kai tu atjosi drąsiai More
LTRF k 67-09 Laukus, miškus ir pievas apgaubė sutema More
LTRF k 67-13 Palinkę gluosniai tyliai verkė More
LTRF k 67-18 Neverk, motut, tau širdį skauda More
LTRF k 67-22 Sudie, motule, tu brangioji More
LTRF k 67-31 Ko gi tu sustojai, ko susidūmojai More
LTRF k 68-01 Ar matai kaip kenčia prispausta tėvynė More
LTRF k 68-02 Jūs mūs laidot negalėsit More
LTRF k 68-03 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio More
LTRF k 68-05 Apsupo gimtą sodžių tylūs vakarai More
LTRF k 68-06 Kada tėviškę puošdamos vyšnios More
LTRF k 68-07 Prisirinkau nuo tavo kapo More
LTRF k 68-08 Krauju pasruvo mūsų žemė More
LTRF k 68-09 Nerimstantis smuikas vėl gros sutemoje More
LTRF k 68-11 Liki sveika, mergyte mano More
LTRF k 68-13 Rudens dangus vėl apsiniaukė More
LTRF k 68-14 Dėl tavęs, o tėvyne, šiandiena aš kovoju More
LTRF k 68-19 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 68-20 Ūžia trankos griaustinis pro šalį More
LTRF k 68-21 Prieš saulę mirga melsvi toliai More
LTRF k 68-22 Palikęs brangią motiną ir žemę More
LTRF k 68-23 Kelkis, sūnau, laikas rarotų More
LTRF k 68-24 Iškėlęs galvą aš klajūnas More
LTRF k 68-26 Tankus miškas, plačios pievos More
LTRF k 68-28 Pražydo pirmos melsvos žibutės More
LTRF k 68-29 Partizanai mišku eina More
LTRF k 68-30 Šventoji augina didvyrius More
LTRF k 68-31 Nedaug kuo skirias viens nuo kito More
LTRF k 68-32 Užaugai tu, tapai kaip plienas tvirtas More
LTRF k 68-33 Kur upeliai teka ir tamsi giružė More
LTRF k 68-34 Kur statūs kalnai prie Šventosios More
LTRF k 68-35 Konunistai gerai žino More
LTRF k 75-13 Menu, kaip bridom mes per pievą More
LTRF k 78-16 Partizanų būrys paklebeno duris More
LTRF k 78-17 Broliai, žemę išpurenę, apraudojo arimus More
LTRF k 78-26 Pagirdyti raudom, pasotinti kančiom More
LTRF k 78-27 Pirmyn į kovą už tėvynę More
LTRF k 78-29 Nulingavo vargo gijos pamažu More
LTRF k 78-31 Jauną sielą suviliojo žalios girios More
LTRF k 91-12 Po langu balandžiai burkuoja More
LTRF k 91-55 Saulėlydis rausvą lydėjo More
LTRF k 98-19 Žvaigždėtą naktį ant pečių More
LTRF k 107-06 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio More
LTRF k 108-10 Neverk, sesut, prie mano kapo More
LTRF k 109-21 Mama, dažnai kartoja mano lūpos More
LTRF k 114-04 Vėl apsiniaukė padangė gimtinės More
LTRF k 114-11 Prisirinkau nuo tavo tako More
LTRF k 140-12 Vienlangėj grytelėj More
LTRF k 149-23 Belangėj grytelėj užaugo trys sūnūs More
LTRF k 176-05 Jaunasis berneli, kada tu josi More
LTRF k 176-16 Nėra girioj aukštų medžių More
LTRF k 176-59 Sese lietuvaite, tavo daržely More
LTRF k 178-11 Menu aš savo seną namelį More
LTRF k 178-21 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 180-30 Maža kregždute kas vakarėlį More
LTRF k 185-05 Atsibusk, sūneli More
LTRF k 189-01 Alyvų šakos svyra More
LTRF k 189-04 Žaliam gegužy More
LTRF k 189-12 Žaliuojančiam kaime More
LTRF k 189-18 Žygiavo tyliai partizanai More
LTRF k 192-16 Myliu aš savo gimtą namelį More
LTRF k 192-19 Tamsius miškus ir klonius apgaubia sutema More
LTRF k 192-21 Praeidamas kareivis pro šalį More
LTRF k 194-13 Ūžia trankos griaustinis po šalį More
LTRF k 194-21 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų More
LTRF k 194-22 Prieblanda jau gęsta More
LTRF k 195-01 Atlikęs pareigą Tėvynei More
LTRF k 195-07 Vai tu paukšteli, kur tu skrajoji More
LTRF k 195-14 Dažnai kartoja mano lūpos More
LTRF k 195-15 Žvėrys slapstosi urvuose More
LTRF k 195-17 Atėjo šiltas pavasarėlis More
LTRF k 195-18 Buvo kovos, buvo mūšiai More
LTRF k 195-21 Žiemos snieguolės tyliai krinta More
LTRF k 195-29 Aikim į kovą už Tėvynę More
LTRF k 196-01 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 201-10 Vienlangėj grytelėj ratelis tik sukas More
LTRF k 206-46 Saulėlydį rausvą lydėjo begestančios akys karių More
LTRF k 207-14 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 209-40 Gulėjo kareivis sužeistas More
LTRF k 211-39 Vėjas įsiutęs švilpė ir kaukė More
LTRF k 211-44 Miške prie laužo vanagai sėdėjo More
LTRF k 212-33 Jau ima skleistis melsvos žibuoklės More
LTRF k 213-03 Motinėle sengalvėle, ko tu rymai More
LTRF k 218-01 Sudiev, sesutės lietuvaitės More
LTRF k 218-02 Mielas broleli, kada tu josi More
LTRF k 218-03 Galgi mėnuo tėvelis tau More
LTRF k 218-06 Sudie, motule tu brangioji More
LTRF k 218-19 Pražydo pirmos melsvos žibutės More
LTRF k 218-22 Jums, užmigusiems kryžiaus kalneliuose More
LTRF k 218-23 Juodas lietus lyja, plauna visą žemę More
LTRF k 219-02 Nuolat lietus lyja More
LTRF k 219-04 Lietuvis ant gatvės gulėjo More
LTRF k 219-06 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 219-07 Partizanų būrys paklebeno duris More
LTRF k 219-10 Nerimstantis smuikas užgros sutemoje More
LTRF k 219-11 Laukuose dobilas raudonas More
LTRF k 219-17 Menu, kai bridome per pievas More
LTRF k 219-19 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio More
LTRF k 219-27 Trypia juodbėrėlis More
LTRF k 221-06 Klausyk klausyk, sena močiute More
LTRF k 221-26 Balti atbridote per sniegą More
LTRF k 221-33 Atlikdams pareigą tėvynei More
LTRF k 221-43 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio More
LTRF k 221-47 Ech dalele prakeikta tu mano More
LTRF k 222-04 Priglaužia mus tik žalias miškas More
LTRF k 222-05 Greitai bėga gyvenimo dienos More
LTRF k 222-08 Vienas kaip paukštelis More
LTRF k 222-09 Lijo ir prilijo daug skausmų į širdį More
LTRF k 222-10 Nerimstantis smuikas čiūa verks sutemoje More
LTRF k 222-11 Sudie, motule mano brangi More
LTRF k 222-15 Pražydo pirmos melsvos žibutės More
LTRF k 222-34 Šventoji augino didvyrius More
LTRF k 234-01 Miškas ošia, paukščiai čiulba More
LTRF k 234-03 Menu pavasarį neramų More
LTRF k 234-04 Tu išėjai pageltus lapams More
LTRF k 234-06 Menu, atbridot jūs per sniegą More
LTRF k 234-07 Aš netikėjau, kad baltos rožės More
LTRF k 234-11 Liepos trisdešimtą dieną More
LTRF k 234-12 Saulėlydį rausvą lydėjo More
LTRF k 234-19 Aš menu, kai ėjom svyrant vasarojui More
LTRF k 290-01 Sugrįžk, pavasari vienplauki More
LTRF k 290-02 Žaliuose Lietuvos laukuose More
LTRF k 290-03 Ko jūs rūstaujat, vėtros prie kelio More
LTRF k 290-04 Vienišas jo kapas More
LTRF k 290-05 Kur upelis teka ir tamsi girelė More
LTRF k 290-09 Tamsioj audringoj rudens naktyj More
LTRF k 290-13 Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus More
LTRF k 290-14 Ak, mergyte mieloji tu mano More
LTRF k 290-22 Kur tamsūs miškai šiapus Nerio More
LTRF k 290-23 Kai lietuvis ant gatvės gulėjo More
LTRF k 290-27 Aš norėčiau dar gyventi More
LTRF k 303-19 Atdaryk langą nuo sodo pusės More
LTRF k 303-20 Partizanų būrys paklebeno duris More
LTRF k 303-24 Tau nusibodo žalias pušų miškas More
LTRF k 303-28 Kai jūs išėjot tą Kūčių naktį More
LTRF k 311-41 Vienumoj giružės sveikins tave rytas More
LTRF k 322-02 Užaugai tu, likai kaip plienas kietas More
LTRF k 322-12 Prisirinkau nuo tavo kapo More
LTRF k 324-01 Ar sninga lyja dieną naktį More
LTRF k 324-02 Iš rytų kyla debesėlis More
LTRF k 325-18 Ir vėl apsiniaukė More
LTRF k 325-33 Sugaudė vidurnakčio šūviai More
LTRF k 327-24 Vartuose rymo sena močiutė More
LTRF k 328-04 Dažnai kartoja mano lūpos More
LTRF k 336-06 Tas Varnių senas miestas More
LTRF k 340-03 Sudie, Nemunėli senasis More
LTRF k 340-09 Plačioj gimtinėj tu užaugai More
LTRF k 340-13 Oi, ir pražydo sode vyšnios More
LTRF k 340-14 Žvėrys ilsisi urvuose More
LTRF k 340-16 Galbūt mėnuo tėvelis tau More
LTRF k 340-17 Mes išvargom pusantrų metelių More
LTRF k 341-01 Nelauk, mergaite, nerymok prie vartų More
LTRF k 341-06 Jau per tamsią miglą aušta šviesus rytas More
LTRF k 341-07 Tyliai tyliai krinta baltas vyšnių žiedas More
LTRF k 341-08 Ūžia trankos griaustinis po šalį More
LTRF k 341-10 Prisirinkau nuo tavo kapo More
LTRF k 341-11 Ar sninga, lyja naktį dieną More
LTRF k 341-12 Galgi mėnuo tėvelis tau More
LTRF k 341-14 Sudie, motule mano brangi More
LTRF k 341-16 Jums, sesutės, rūtelių darželis More
LTRF k 344-19 Vienlangėj grytelėje More
LTRF k 345-13 Penkiolikto gruodžio More
LTRF k 347-12 Jauna sesė ant grėblio parimus More
LTRF k 347-26 Pražydo pirmos melsvos žibutės More
LTRF k 347-27 Nerimstantis smuikas vėl verks mėnesienoj More
LTRF k 347-42 Partizanų būrys paklebeno duris More
LTRF k 348-38 Praeidams kareivis pro šalį More
LTRF k 351-36 Pavergė mūs šalį azijatai More
LTRF k 354-17 Užaigai tu kaime Dzūkijos More
LTRF k 360-02 Laukus, miškus ir pievas More
LTRF k 366-32 Atlikęs pareigą tėvynei More
LTRF k 367-06 O koks gražus Dzūkijos kraštas More
LTRF k 368-37 Mažytėj pirkelėj ratelis vis sukas More
LTRF k 369-02 Partizanų būrys pabeldino į duris More
LTRF k 369-06 Mama, negirdėsi More
LTRF k 369-10 Saulutė tekėjo More
LTRF k 369-26 Saulutė slinko debesėliu More
LTRF k 370-09 Ir vienišas prašė kareivis More
LTRF k 370-11 Palinkę gluosniai tyliai verkė More
LTRF k 370-14 Kas pavararį žemė žydės More
LTRF k 373-12 Raudona saulutė tekėjo More
LTRF k 373-15 Dažnai kartoja mano lūpos More
LTRF k 373-21 Banguoja auksiniai rugiai More
LTRF k 373-22 Saulutė leidos vakarėlį More
LTRF k 374-02 Vienlangėj grytelėj More
LTRF k 374-14 Atlikęs pareigas tėvynės More
LTRF k 374-15 Dažnai kartoja mano lūpos More
LTRF k 375-08 Ne rasos lašelis rytuose nusmilko More
LTRF k 375-16 Jau trankos griaustinis po šalį More
LTRF k 378-19 Mergužėle brangi More
LTRF k 378-20 Nemune upeli, Lietuvos broleli More
LTRF k 379-06 Bėk, bėk, žirgeli More
1 2 3 4 5 6