LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 100-mečio akimirkos

2018 metais, ruošiantis minėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino piliečius švęsti linksmai ir išradingai. Miestų ir kaimų gyventojai atsiliepė į šį raginimą ir ne tik ruošėsi dalyvauti oficialiuose šventiniuose renginiuose, bet patys ėmėsi įvairiausių iniciatyvų. Tautosakos archyvo skyriuje kilo mintis surinkti proginę kolekciją, kurioje atsispindėtų Vasario 16-sios, Kovo 11-sios ir kitose iškilmėse dalyvausiančių žmonių įspūdžiai. Tad išplatintas kvietimas siųsti Lietuvių tautosakos rankraštynui gražiausias valstybinių švenčių minėjimo akimirkas: 

„Elektroniniu paštu 100akimirkos@gmail.com siųskite mums 2018 metais įamžintą medžiagą: šventinių renginių garso bei vaizdo įrašus, papuoštų namų, salių, aikščių, gatvių nuotraukas, įvairius proginius kūrinius: eiles, dainas, sveikinimus, linkėjimus, ir kt. Laukiame ir nuotraukų iš senelių ar prosenelių albumų, kuriose įamžintos prieškario Nepriklausomos Lietuvos šventės! 

Prieš 100 metų nuotraukos buvo skirtos ilgam atminimui, dabar fotografuojamės, kad pasidalintumėme akimirkomis su draugais. Tačiau jas galite siųsti ne tik artimiesiems, bet ir archyvarams. Dar visai neseniai vieni kitiems rašydavome sveikinimo atvirukus, dabar siunčiame elektroninius laiškus, žinutes. Jos taip pat gali išlikti ateičiai, tad persiųskite jas Lietuvių tautosakos rankraštynui. Seniau rašytus popierinius dienoraščius dabar pakeitė tinklaraščiai. Tad savo įspūdžius ir išgyvenimus sudėkime į bendrą Lietuvos 100-mečio dienoraštį.

Siunčiamą medžiagą aprašykite, nurodykite susijusius asmenis, vietovę ir datą. Vertingiausios medžiagos siuntėjus apdovanosime Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidiniais ir lietuviškais suvenyrais“.

2018 m. vasario mėnesį gražiausi miestų pastatai buvo apšviesti geltonomis, žaliomis ir raudonomis šviesomis, įstaigų salės ir kitos viešosios erdvės išpuoštos įvairiausiomis trispalvėmis kompozicijomis, mokyklų ir bibliotekų languose sumirgėjo karpiniai, gėlės, paukščiai, širdelės...  O šventės dieną – Vasario 16-ją šalia kiekvieno namo suplevėsavo valstybinė vėliava, į gatves išėję žmonės pasidabino vėliavos spalvų kepurėmis, šalikais, pirštinėmis ir kojinėmis. Kavinės viliojo lankytojus trispalvėmis gėlių puokštėmis ar žvakelėmis papuoštais stalais, įvairiais tautiniais patiekalais.  Panašiai buvo papuošti ir žmonių namai, ne viena šeima susirinko prie pietų stalo vilkėdama tautiniais drabužiais, ne viena šeimininkė pagamino trisluoksnį tortą. Gražiai,  išradingai visa Lietuva šventė ir Kovo 11-ją, tą dieną vyko koncertai, parodos, laisvės bėgimai ir pėsčiųjų žygiai, viktorinos.  

Šeimos ir bendruomenės fotografavo savo aplinką, šventinius renginius ir mielai siuntė  vaizdus archyvui. Atsiųsta ne tik nuotraukų, bet ir pačių nufilmuotos bei sumontuotos video medžiagos. Panašu, kad tokie vaizdiniai „pasakojimai“ pamažu keičia anksčiau įprastus žodinius įspūdžius, prisiminimus. Daug mažiau atsiųsta sveikinimų, tačiau šio žanro kūrinius piliečiai noriai skelbė socialiniuose tinkluose, tad kelis šimtus Vasario 16-sios ir Kovo 11-sios proga paskelbtų sveikinimų išsaugojo pačios archyvarės.  Dažniausiai sveikinimai buvo sudaryti iš vaizdo ir teksto, taigi liko kaip įprasti pašto atvirukai. Tik socialiniuose tinkluose skelbiami „atvirukai“ ne pirktiniai, savos kūrybos: sveikintojai patys parenka ar nufotografuoja norimą vaizdą ir priderina prie jo proginį tekstą. 
Valstybinių švenčių minėjimų akimirkos toliau renkamos. Laukiame 2019 metų rugpjūčio 23-sios – Baltijos kelio 30-mečio  minėjimo vaizdų. Taip pat ir prisiminimų, įspūdžių, sveikinimų. linkėjimų, kuriuos užrašėte 2020 m. Kovo 11-sios proga. Kaip Jūsų šeima, įstaiga ar bendruomenė paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną? 

 

Austė Nakienė