LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
LLTI ekspedicija Šukionyse 2024
Šią žydinčios gegužės savaitę trys instituto tautosakininkės – Andžela Jakubynienė, Irena Žilienė ir Jurga Sivickaitė-Sadauskienė – vykome į Lietuvos šiaurę – į Vabalninką ir Šukionis. Vabalninką aplankėme kaip būsimą šių metų mokslinės tautosakinės ekspedicijos apsistojimo ir tyrimo vietą (ekspedicija numatoma liepos 15-20 d.). Miestelis mus išsyk sužavėjo išsaugota praėjusio amžiaus atmosfera, neįprasta medine architektūra, kruopščiai vietinių tvarkoma aplinka ir neįtikėtina ramybe. Pasijutome esančios šiek tiek užkampyje, šiek tiek gyvame muziejuje, kitaip tariant – būtent ten, kur kiekvienas antropologas ar tautosakininkas ir svajoja atsidurti. Na o Šukionyse mus pasitiko energingoji bendruomenės telkėja Rita Bieliakienė su giedotojų grupe. Čia šimtametėje Valės Bajoriūnienės sodyboje filmavome gegužinių pamaldų giedojimo tradiciją, kalbėjomės apie šias apeigas su tradicijos palaikytojais. Vėliau jaukiai vakarojome prie bendro stalo ir vaišinomės puikiais ponios Ritos ir jos vyro pagamintais patiekalais. Tikimės, kad ir liepos mėnesio susitikimai su žmonėmis šiame krašte bus išskirtiniai, turtinantys, plečiantys akiratį ir mokslinių tyrimų horizontus.
Jurga Sivickaitė-Sadauskienė
 
Mokslininkės Vabalninke prie paminklo kultūros puoselėtojams (nuotrauka iš J. Sivickaitės-Sadauskienės asmeninio albumo)Šukionių bendruomenė gieda mojavas (A. Jakubynienės nuotrauka)I. Žilienė ir A. Jakubynienė darbo akimirką (St. Vadapolo nuotrauka)LLTI mokslininkės ir Šukonių giedotojų grupė (V. Bieliako nuotrauka)Šv. Marijos altorėlis (A. Jakubynienės nuotrauka)