LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2020-10-26
Informuojame apie pasikeitusį lankytojų aptarnavimą
 

DĖMESIO!

Nuo š. m. spalio 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka ir Lietuvių tautosakos archyvas Instituto darbuotojams leidinius išduoda įprasta tvarka. Skaitytojai, norintys dirbti su literatūros rankraštyno ir Tautosakos archyvo dokumentais, aptarnaujami nuo 10 iki 16 val. tik iš anksto užsiregistravus ir suderinus darbo laiką!

LLTI Biblioteka: tel.: 8656 68280, 85 2622592, el. paštas: biblt@llti.lt

LLTI Tautosakos archyvas: tel.: (8 5) 262 58 92,  el. paštas: archive@llti.lt.