LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
 

Lietuvių tautosakos archyvas – didžiausia ir seniausia Lietuvoje tautosakos saugykla, turinti ir gausią fonoteką bei fototeką. Praėjusio šimtmečio pabaigoje pradėta kaupti ir videoteka. Seniausias rankraštis datuojamas 1800 m., nuotrauka – 1907 m. Pirmieji garso įrašai į volelius buvo įrašyti 1908 m., į plokšteles – 1935 m., į magnetines juostas – 1952 m., seniausias vaizdo įrašas – 1972 m.

 

Fondai

 

Rankraščiai (LMD, LTR, VPUTR)

Lietuvių mokslo draugijos rinkiniai (LMD, 1269 rinkiniai), Lietuvių tautosakos rankraštynas (LTR, daugiau kaip 8000 rinkinių; kolekcija nuolat papildoma), Vilniaus pedagoginio universiteto studentų rinkiniai (VPUTR, 995 rinkiniai). Iš viso sukaupta daugiau kaip 10 000 rinkinių, juose yra virš 2 milijonų kūrinių: dainų tekstų ir melodijų, pasakų, sakmių ir kitokių pasakojimų, patarlių, mįslių, burtų, tikėjimų, etnografinių aprašų ir kt. Taip pat saugomi Tautosakos komisijos, Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti, Lietuvių tautosakos archyvo dokumentai (1930–1947), asmeniniai folkloro tyrėjų – Margaritos Vymerytės, Zenono Slaviūno, Antano Mockaus, Kazio Grigo, Jono Balio ir kt. rankraščiai.


 
2013 m. Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai (XIX–XX a. I pusė), saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Vilniaus universiteto bibliotekoje įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 55).
 

Fonoteka (LTRF)
 
Garso įrašai – apie 15 000 val. Fonografo voleliai (1908–1949 m.) – 117 vnt. (340 įrašų), fonografo plokštelės (1935–1949 m.) – 980 vnt. (virš 6700 įrašų,), magnetofono juostos (1952–1994 m.) – apie 5700 vnt. (apie 6000 val.), magnetofono kasetės (1969–2015 m.) – apie 2300 vnt. (apie 2500 val.), mini diskeliai (2000–2007 m.) – 225 vnt. (apie 280 val.), skaitmeniniai įrašai (nuo 2004 m., kolekcija nuolat pildoma) – apie 1500 vnt. (per 2000 val.).
 

 
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28). 

 

Fototeka (LTRFt)

Nuotraukos ir jų negatyvai – apie 55 000 vnt. (kolekcija nuolat pildoma). Čia saugoma garsaus tarpukario fotografo Balio Buračo nuotraukos (apie 250 vnt.), žymaus XX a. antros pusės tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio stiklo negatyvai (261 vnt.), foto juostos (apie 800 vnt., 27 000 kadrų) ir nuotraukos (apie 3000 vnt.), žurnalistės ir fotografės Onos Pajėdaitės (1200 vnt.) ir kt. nuotraukos; skaitmeniniai XXI a. pradžios ekspedicijų, įvairių folkloro renginių vaizdai. 

 

Videoteka (LTRV)

Vaizdo įrašai – virš 1350 valandų (kolekcija nuolat pildoma). Videotekos fondas pradėtas kaupti 1995 m., Institutui įsigijus video kamerą. Pirmuosiuose video įrašuose užfiksuoti žymūs tautosakos pateikėjai (Juozas Averka, Rožė Gimbutienė, Agota Žuraulienė, vyresnės kartos tautosakininkai – Kazys Grigas, Leonardas Sauka, Kostas Aleksynas). Taip pat kaupiama ir kitų asmenų užfiksuota vaizdo medžiaga. Tai – Virginijaus Kašinsko, Adolfo Gedvilo, Valdo Striužo analoginiai, Vykinto Vaitkevičiaus ir kitų rinkėjų skaitmeniniai vaizdo įrašai. 2015 m. patikėtas saugoti Rimanto Sliužinsko skaitmeninis archyvas.