LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Mūsų leidiniai
 

KNYGOS:

 
• Rūta Šimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: LLTI, 2003. – 212 p.
 
 ARCHYVINIAI GARSO ĮRAŠAI:
 
Išeivijos dainos:
 
• Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) / Lithuanian folksongs in the USA recorded by Elena Bradūnas (1972), sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė;  įrašus restauravo Yiorgis Sakellariou, vertėja Vaiva Aglinskas. Vilnius: LLTI, 2022. – 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-328-7
 
• Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951) / Lithuanian Folksongs in America Recorded by Jonas Balys (1949–1951), sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Yiorgis Sakellariou. Vilnius: LLTI, 2019. – 152 p.:iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-250-1
 
Lietuvos etnografinių regionų dainavimo ir muzikavimo tradicijos: 
2003–2017 m. publikuotų leidinių pagrindą sudaro senųjų fonografo plokštelių (1935–1941) garso įrašai
  
  • Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935–2000 metų įrašai / Songs and Music from the Klaipėda Region: Recordings Made in 1935-2000, sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2017. – 126 p.
 
Žemaitijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Žemaitija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2005. – 120 p.
 
Dzūkijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Dzūkija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2005. – 126 p.
 
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs, Sutartinės and Instrumental Music from Aukštaitija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2004. – 223 p.
 
Suvalkijos dainos ir muzika: 1935–1939 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Suvalkija: Phonograph Records of 1935–1939, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2003. – 103 p.
 
Fonografo įrašai:
Bendradarbiaujant su Berlyno ir Vienos fonogramų archyvais, 2007–2011 m. išleisti seniausi lietuvių liaudies muzikos įrašai: 
 • Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve / Eduard Wolter’s Cylinders Recorded in Lithuania (1908–1909), Held in the Berlin Phonogramm-Archiv, parengė / edited by Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, konsultantė / co-editor Sussane Ziegler, įrašus restauravo / restoration and master by Albrecht Wiedmann. Vilnius: LLTI, 2011. – 176 p.
 
Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / The Phonograms of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2007. – 136 p.
 
 PROGINIAI BUKLETAI:
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas / The Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, parengė Rūta Žarskienė, Austė Nakienė, Povilas Krikščiūnas. Vilnius: LLTI, 2008. – 15 p.
 
Jurgiui Dovydaičiui – 100. Rankraščiuose ir fotografijose įamžintas Lietuvos kaimo gyvenimas, parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, Gražina Kadžytė, Vilnius: LLTI, 2007. – 23 p.