LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3963
Dainos pavadinimas : Balio Juodzevičiaus užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 57:36
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6295

Fondo dokumentai: LTRF mg 3963-01    Kaip gražu miške, Lietuvos krašte
LTRF mg 3963-02    Kodėl drįsai tu viešai salėj
LTRF mg 3963-03    Gulėjo lietuvis ant gatvės
LTRF mg 3963-04    Tarp burliokų rusų žiaurių
LTRF mg 3963-05    Sužvengė žirgas pririštas prie kiemo vartų
LTRF mg 3963-06    Ūžia rudens vėjas, kaukia už langų
LTRF mg 3963-07    Nedaugel skirias viens nuo kito
LTRF mg 3963-08    Kai geltonas varpas pakelėse linko
LTRF mg 3963-09    Kovos lauke aidėjo šūviai
LTRF mg 3963-10    Ant gatvės gulėjo lietuvis
LTRF mg 3963-11    Menu, atbridot jūs per sniegą
LTRF mg 3963-12    Širdie, ko taip nuliūdus
LTRF mg 3963-13    Kur priglausiu aš galvelę
LTRF mg 3963-14    Liki sveika, mergyte mano
LTRF mg 3963-15    Kur Šventoji plaukia
LTRF mg 3963-16    Atskrido vabalas raudonas
LTRF mg 3963-17    Pražydo pirmos, melsvos žibutės
LTRF mg 3963-18    Šalie dainų, rūpintojėlių
LTRF mg 3963-19    Tu mane klausi, ko rasos krinta
LTRF mg 3963-20    NKVD, ko taip dažnai
LTRF mg 3963-21    Gal nuostabu tau, kad aš ilgiuosi
LTRF mg 3963-22    Plėšo vėtros šalį
LTRF mg 3963-23    Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgos
LTRF mg 3963-24    Aš padainuosiu tau, sese, dainą
Anotacija: Garso įrašą sudaro 24 dainos.
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-24)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1994
Užrašytojas: Balys Juodzevičius
Užrašymo vieta: Utena m., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Angelė Zizienė-Tylaitė , gyvenamoji vieta: Utena m., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-24)
2. Ona Kazlienė-Gražytė , gyvenamoji vieta: Utena m., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 9-10, 13-17, 19-22)
Kitų žmonių įnašai: 1. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (apsk.vnt.: 8, 12, 18, 24)
2. Ignas Žičkus - skaitmenino

 

← Į sąrašą