LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3534
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Pastabos: Pateikėjas atsisakė nurodyti savo pavardę.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 16:37
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 5804

Fondo dokumentai: LTRF mg 3534-01    Menu, atbridot jūs per sniegą
LTRF mg 3534-02    Partizane, kur tavo tėveliai
LTRF mg 3534-03    Gal tu norėsi pamatyti
LTRF mg 3534-04    Tau nusibodo žalias pušų miškas
LTRF mg 3534-05    Tu išėjai sniegulėm krintant
LTRF mg 3534-06    Parskrisdavai pas motinėlę
LTRF mg 3534-07    Kas čia, kas čia suskambėjo?
LTRF mg 3534-08    Buvai nuo budelių toli
LTRF mg 3534-09    Dar ilgai laukti nereikėjo
Anotacija: Garso įraše yra 9 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 9
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS ()
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas (Pastabos: apsk. vnt.: 1-9)
Užrašymo metai: 1989
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: Lazdijai m., , Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: Lazdijai )
Kitų žmonių įnašai: 1. Mantas Lapeika - skaitmenino

 

← Į sąrašą