LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6621
Dainos pavadinimas : Molėtų vidurinės mokyklos moksleivio Rolando Kiškio dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1999.06.21
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta juodu tušinuku, raštas gerai įskaitomas, parametrai 22x31 cm.
Pastabos: Didesnė dalis dainų dainuojama iš pateikėjos brolio Juozo Skindario dainų sąsiuvinio.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 93
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF k 192

2. LTRF k 369

Anotacija: Rinkinį sudaro 58 dainos su melodijomis ir 1 biografinis pasakojimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 59
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-58)
2. BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI (1a)
Užrašymo metai: 1999
Užrašymo metų pastabos: LTRF k. 192 paso apraše pažymėta, kad garso įrašas padarytas 1998 m.
Užrašytojas: Rolandas Kiškis
Užrašymo vieta: Molėtai m., , Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: )
Pateikėjai: Marytė Sireikienė-Skindarytė , gyvenamoji vieta: Molėtai m., , Molėtų r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Pusnė (pastabos: g. 1928 m.; apsk.vnt: 1a, 1-58)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino (1999 m.)
2. Vita Ivanauskaitė - fotografavo (2001 m. sukatalogino dainas: nr. 3, 12, 13, 38, 53)
3. Vita Ivanauskaitė - katalogino (2001 m. sukatalogino dainas: nr. 3, 12, 13, 38, 53)
4. Andželika Jakubynienė - skaitmenino (2013 m.)

 

← Į sąrašą