LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6630
Originali antraštė:Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla. Telšių rajono tautosaka, dainos, pasakojimai
Dainos pavadinimas : Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokinės Sigitos Stanevičiūtės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1999.06.25
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta juodu tušinuku, raštas gerai įskaitomas, parametrai 21x29,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 102
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. (Pastabos: LTRF t 7235 – Elzės Kontrimienės nuotrauka.)

2. (Pastabos: LTRF k 388 – iš Elzės Kontrimienės užrašytos tautosakos graso įrašas.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 65 dainos su melodijomis, 1 pasaka, 1 anekdotas 2 papildomos žinios apie pateikėjas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 69
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (2-19, 23-34, 36-69)
2. PASAKOS (22)
3. ANEKDOTAI (21)
4. įvairūs kiti (1a, 35 ) (Pastabos: Papildomos žinios apie pateikėjas.)
Užrašymo metai: 1999
Užrašytojas: Sigita Stanevičiūtė
Užrašymo vieta: 1. Telšiai m., , Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 1-34)
2. Lauko Soda mstl., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: , pastabos: Nr. 36-69)
Pateikėjai: 1. Elzė Kontrimienė-Pukšmytė , gyvenamoji vieta: Telšiai m., , Telšių r. sav., Telšių apskr., kilmės vieta: Patumšaliai (pastabos: g. 1932 m.; apsk.vnt: 1-34, 36-69)
2. Irena Einikienė-Urbonavičiūtė , gyvenamoji vieta: Lauko Soda mstl., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., Telšių apskr., kilmės vieta: Judrėnai (pastabos: g. 1936 m.; apsk.vnt: 36-69)
3. Sigita Stanevičiūtė , gyvenamoji vieta: Telšiai m., , Telšių r. sav., Telšių apskr. (pastabos: Pateikė papildomių žinių apie pateikėjas.; apsk.vnt: 1a, 35)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino (1999 m.)
2. Povilas Krikščiūnas - katalogino (2006 m. sukatalogino dainą nr. 64.)
3. Vita Ivanauskaitė - katalogino (2001 m. sukatalogino dainas nr. 3, 4, 6, 7, 32.)
4. Eligija Garšvienė - skaitmenino (2013 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 

← Į sąrašą