LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF k
Signatūra:LTRF k 518
Dainos pavadinimas : Aušros Vaičiukaitės užrašytos tautosakos garso įrašas
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 82:50
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6762

Fondo dokumentai: LTRF k 518-01    Kodėl pasaulis toks nelaimingas
LTRF k 518-02    Oi gaidy, gaidy
LTRF k 518-03    Prie pat Palangos jūros
LTRF k 518-04    Eik, Onyte, gryčion
LTRF k 518-05    Motinyte meilioji
LTRF k 518-06    Nežydi darže žolynai
LTRF k 518-07    Kam pamylėjai vergiją
LTRF k 518-08    Anoj pusėj Dunojėlio
LTRF k 518-09    Oi tu rūta rūta
LTRF k 518-10    Oi, jojau jojau dūmojau
LTRF k 518-11    Kukavo gegutė
LTRF k 518-12    Pro mažą kaimelį upelis tekėjo
LTRF k 518-13    Miškus, laukus ir klonius
LTRF k 518-14    Jau žirgeliai pakinkyti
LTRF k 518-15    Belangėj grytelėj
LTRF k 518-16    Pirmąkart mėnulis matė
LTRF k 518-17    Aukštai jau pakilo mėnulis
LTRF k 518-18    Neverkit, sesės, savo brolių
LTRF k 518-19    Ar laimėj, nelaimėj
LTRF k 518-20    Dar nesulaukęs laisvos Tėvynės
LTRF k 518-21    Oi neverk, motušėle
LTRF k 518-22    Laukus, miškus ir klonius
LTRF k 518-23    Gieda gaideliai
LTRF k 518-24    Oi, berneli, pagalvok
LTRF k 518-25    Kūčių vakarėlį
LTRF k 518-26    Per beržyną eina Ona
LTRF k 518-27    Prie Nemunėlio
LTRF k 518-28    Kur auga žalias medis
LTRF k 518-29    Tekėjo saulelė per debesėlį
LTRF k 518-30    Šalia kelio vieškelėlio
LTRF k 518-31    Ut, ateina Bronusiukas
LTRF k 518-32    Oi ūžia, švilpia blogas oras
LTRF k 518-33    Rauda rudens vėjai
LTRF k 518-34    Čiulba ulba paukšteliai
Anotacija: Garso įrašą sudaro 34 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-34)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 2000
Užrašytojas: Aušra Vaičiukaitė
Užrašymo vieta: Trūdai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: ...Trūdų km., Švenčionių raj. , pastabos: apsk. vnt.: 1-34)
Pateikėjai: 1. Salomėja Nalivaikienė-Dindaitė , gyvenamoji vieta: Trūdai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Ragaučina (apsk.vnt: 1-18, 22-24, 27-29, 31-34)
2. Olga Graužinienė-Milerytė , gyvenamoji vieta: Trūdai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Trūdai (apsk.vnt: 3-24, 27-29)
3. Vegendas Graužinis , gyvenamoji vieta: Trūdai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Vyžiai (apsk.vnt: 7, 8, 10-21)
4. Genė Vaičiukienė-Sidabraitė , gyvenamoji vieta: Trūdai k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Seniškis (apsk.vnt: 25-34)
Kitų žmonių įnašai: 1. Jonas Korys - skaitmenino (Suskaitmeninta 2014 metais.)

 

← Į sąrašą