LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5873
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Aldona Kačerauskienė
Inventorinimo data: 1990.08.28
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, rašyta juodu rašalu, tekstas įskaitomas, parametrai: 21x30 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos (Pastabos: Nr. 13, 24, 36)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 89
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 65 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 65
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-65) (Pastabos: Partizanų dainos.)
Užrašymo metai: nuo: 1988 iki: 1990
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Daugirdai k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Iš Daugirdų kaimo, Krokialaukio parapija , pastabos: 56-65 vnt.)
2. Papilys mstl., Papilio sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Papilys (Biržų raj.) , pastabos: 1-7, 10-14 vnt.)
Pateikėjai: 1. Stasė Subačienė , gyvenamoji vieta: Papilys mstl., Papilio sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1-7, 10-14)
2. Jūratė Banevičiūtė (pastabos: Tiksli gyvenamoji vieta nežinoma. Rinkinyje nurodyta, kad pateikėja yra iš Dzūkijos.; apsk.vnt: 8-9)
3. Karaliūnas (pastabos: Tiksli gyvenamoji vieta nežinoma. Rinkinyje nurodyta, kad pateikėjas yra iš Dzūkijos.; apsk.vnt: 15-55)
4. Albina Česaitienė , gyvenamoji vieta: Daugirdai k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 56-65)
5. Marija Jonynienė , gyvenamoji vieta: Daugirdai k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 56-65)
6. Ona Kazlauskienė , gyvenamoji vieta: Daugirdai k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 56-65)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino
2. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (2002 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 

← Į sąrašą