LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3353
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 108:30
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 5736

Fondo dokumentai: LTRF mg 3353-01    Prisimink, mergaite, tą praeitą laiką
LTRF mg 3353-02    Klausyk klausyk, sena močiute
LTRF mg 3353-03    Tenai už girių, už laukų
LTRF mg 3353-04    Prisirinkau nuo tavo kapo
LTRF mg 3353-05    Aš verkiau jaunystėj tarp rūtų darželio
LTRF mg 3353-06    Pražydo pirmos melsvos žibutės
LTRF mg 3353-07    Užėjo pikti rusai
LTRF mg 3353-08    Enkavediste, ko taip dažnai
LTRF mg 3353-09    Ūžia, trankos griaustiniai po šalį
LTRF mg 3353-10    Aušo rytmetis ankstyvas
LTRF mg 3353-11    Ir Nemunas rūsčiai banguoja
LTRF mg 3353-12    Sakyki, Geruti, kas pavydėjo
LTRF mg 3353-13    Tu graži tėvyne mūsų
LTRF mg 3353-14    Tu išėjai pageltus lapams
LTRF mg 3353-15    Atėjo šaltas pavasarėlis
LTRF mg 3353-16    Kelkis, sūneli, skubėk
LTRF mg 3353-17    Tyliąją naktį jauni bernužėliai
LTRF mg 3353-18    Stovi paruošta mašina
LTRF mg 3353-19    Šaltajam Lukiškių kalėjime
LTRF mg 3353-20    Lietuvi, ar tau negaila
LTRF mg 3353-21    Aš atsimenu tą vakarą liūdną
LTRF mg 3353-22    Neseniai vasara kvatojo
LTRF mg 3353-23    Nusileido pavasario saulė
LTRF mg 3353-25    Tamzabiejo aukšti mūrai
LTRF mg 3353-26    Baisi atrodo man ši stotis
LTRF mg 3353-27    Lietuva mano, brangi žemele
LTRF mg 3353-28    Nemune ledai nuplauks
LTRF mg 3353-29    Ūžia miškas nuo vėjo
LTRF mg 3353-30    Nusileido paraudusi saulė
LTRF mg 3353-31    Pink, sesute, vainikus
LTRF mg 3353-32    Ir kodėl čia taip nuobodu
LTRF mg 3353-33    Saulė nusileido toli už miško
LTRF mg 3353-34    Tu Lietuva, tu mano, tu graži tėvynė
LTRF mg 3353-35    Aš pamilau pamitau tave, tėvyne
LTRF mg 3353-36    Štai jau ir vakaras tamsus
LTRF mg 3353-37    Aš prisimenu, kaip jūs užaugot
LTRF mg 3353-38    Tyliam gegužio vakare
LTRF mg 3353-39    Palinko liepa šalia kelio
LTRF mg 3353-40    Šėriau žirgelį per savaitėlį
LTRF mg 3353-41    Sproki sproki, ąžuolėli
LTRF mg 3353-42    Pradėjo mamytė bartis
LTRF mg 3353-43    Ten, kur tiltas geležinis
LTRF mg 3353-44    Pajūrės pakrantėj vaikščiojo
LTRF mg 3353-45    Oi dunda dunda kelalis
LTRF mg 3353-46    Žalioj girelėj, lygioj lankelėj
LTRF mg 3535-09    O, kai aš užaugsiu
Anotacija: Garso įraše yra 46 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 46
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-46)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1989
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: Vilkiautinis k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
Pateikėjai: Marytė Jezenčikienė , gyvenamoji vieta: Vilkiautinis k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-46)
Kitų žmonių įnašai: 1. Ignas Žičkus - skaitmenino

 

← Į sąrašą