LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5892
Originali antraštė:Tautosaka iš Leipalingio apylinkių
Dainos pavadinimas : Leipalingio vid. mokyklos mokinių dainų rinkinys
Sudarymo metai: 1990
Inventorinimo data: 1990
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, spausdinta mašinraščiu, rinkinyje yra nuotraukų. Parametrai 20x30 cm;
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. fotonuotraukos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 272
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 229 dainos ir 1 priežodis;
Bendras turinio vienetų kiekis: 230
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PRIEŽODŽIAI (230)
2. LIAUDIES DAINOS (1-229)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1989 iki: 1990
Užrašytojas: 1. Brigita Baublytė
2. Auksė Vaikšnoraitė
3. Asta Stankevičiūtė
4. Giedrius Balažentis
5. Rytis Bartninkas
6. Dalia Bleizgytė
7. Ona Bleizgienė
8. Jurga Mikelionytė
Pateikėjai: 1. Olga Plūkienė - Staniulytė , gyvenamoji vieta: Černiauskai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 103-110, 218, 219)
2. Olga Radžiukynienė , gyvenamoji vieta: Leipalingis sen., , Druskininkų sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 111-133)
3. Anelė Grigienė , gyvenamoji vieta: Leipalingis k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (pastabos: Dainuoja duetu su Katute Savolskiene- Balaikaite; apsk.vnt: l34-145)
4. Kastutė Savolskienė - Balaikaitė , gyvenamoji vieta: Leipalingis sen., , Druskininkų sav., Alytaus apskr. (pastabos: Dainuoja duetu su Anele Grigiene- Šlekaityte; apsk.vnt: 134-145)
5. Vladas Vaškevičius , gyvenamoji vieta: Miciūnai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 146-163)
6. Teofilė Kalvinskienė- Zdanivičiūtė , gyvenamoji vieta: Leipalingis mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 164-171)
7. Ona Mikelionienė-Kalvinskaitė , gyvenamoji vieta: Leipalingis mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 172-185, 220-230)
8. Bronė Papiravičienė - Vaikšnorienė - Navarackaitė , gyvenamoji vieta: Didžiasalis k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Guobiniai (apsk.vnt: 1-102)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vita Ivanauskaitė - katalogino
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino
3. Povilas Krikščiūnas - katalogino

 

← Į sąrašą