LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5874
Originali antraštė:Dainos
Dainos pavadinimas : Kosto Aleksyno ir Antano Grinkevičiaus dainų rinkinys
Inventorinimo data: 1990
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, rašyta juodu rašalu, raštas įskaitomas, parametrai: 21x29,6.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 147
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 62 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 62
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-62)
Užrašymo metai: 1990
Užrašytojas: 1. Kostas Aleksynas (pastabos: 1-62)
2. Antanas Grinkevičius (pastabos: 1-62)
Užrašymo vieta: Pakirsniai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pakirsnių k., Šeštokų apyl., Lazdijų r. )
Pateikėjai: 1. Marytė Bakšienė-Pacukonytė , gyvenamoji vieta: Pakirsniai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-5, 7-18, 21-26)
2. Danutė Piličiauskienė-Pacukonytė , gyvenamoji vieta: Pakirsniai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-62)
Kitų žmonių įnašai: 1. Dainora Pociūtė - iššifravo tekstą
2. Aušra Žičkienė - transkribavo melodiją
3. Vilma Daugirdaitė - katalogino (dainą nr. 32 sukatalogino 2003.06.30)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

 

← Į sąrašą