LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Informacija lankytojams
 

 

Informacijos apie Lietuvių tautosakos archyve saugomą folklorinę medžiagą ieškokite inventoriniuose dokumentuose, taip pat Tautosakos archyvo skyriaus sukurtose duomenų bazėse: www.tautosakos-rankrastynas.lt / http://archyvas.llti.lt/irasai/ / http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/. Daugiau informacijos – Skaitmeninis archyvas.

Jei suskaitmenintų duomenų nepakanka, kviečiame apsilankyti mūsų skaitykloje (instituto pastatas prie gatvės, I aukštas), kur galėsite užsisakyti ir peržiūrėti norimus rinkinius. Lankytojai aptarnaujami pirmadienį – ketvirtadienį nuo 10 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val., penktadienį – nuo 10 iki 14:30 val. Lankytojams būtina užpildyti Archyvinės medžiagos prašymo formą bei susipažinti su Naudojimosi Lietuvių tautosakos rankraštyno medžiaga taisyklėmis. 

Jei turite namuose dainų sąsiuvinių ir kitokių senų rankraščių, į magnetofono juostas, kasetes įrašytų liaudies dainų, instrumentinės muzikos ar bažnytinių giesmių; vestuvių, krikštynų, laidotuvių, jubiliejų vaizdajuosčių, nuotraukų labai prašome atnešti į Lietuvių tautosakos archyvą. Čia Jūsų medžiaga bus užregistruota ir suskaitmeninta, išsaugota ateičiai, naudojama moksliniams tyrimams.

Mūsų adresas: Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 58 92, el. paštas: archive@llti.lt

Mindaugo Karčemarsko nuotrauka.
 
KREIPKITĖS Į MŪSŲ DARBUOTOJUS:
 
Skyriaus vadovė 
Asta Skujytė-Razmienė, hum. m. daktarė, astars@llti.lt , 8 6 26 23516
 
Vyresniosios mokslo darbuotojos
Austė Nakienė, hum. m. daktarė, auste@llti.lt 
Rūta Žarskienė, hum. m. daktarė, ruta@llti.lt
Halyna Pshenichkina, hum. m. daktarė, h.pshenichkina@gmail.com
 
 
Jaunesniosios mokslo darbuotojos: 
Vaiva Aglinskas vaiva.aglinskas@llti.lt
Eligija Garšvienė eligija@llti.lt
Andželika Jakubynienė anda@llti.lt
Gražina Kadžytė kadzyte@llti.lt
Margarita Moisejeva       margarita.moisejeva@llti.lt
Rima Visackienė rima@llti.lt
Irena Žilienė

irena@llti.lt