LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5934
Originali antraštė:Leipalingio vid. mokyklos mokinių tautosakos rinkinys
Dainos pavadinimas : Leipalingio vid. mokyklos mokinės Eugenijos Taraškevičiūtės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 2001
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, spausdinta mašinraščiu, rinkinyje yra nuotraukų. Parametrai 21,5x30 cm;
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. fotonuotraukos (Pastabos: LTRFt 6581-6583)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 138
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 5892 Leipalingio vid. mokyklos mokinių dainų rinkinys

2. LTRF mg 548 Leipalingio vidurinės mokyklos tautosakos būrelio narių, vadovaujamų Onos Bleizgienės-Alesiūtės, tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 17 dainų tekstų ir 104 dainos su melodijomis
Bendras turinio vienetų kiekis: 121
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-121)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1989
Užrašytojas: Eugenija Taraškevičiūtė
Užrašymo vieta: 1. Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
2. Lipliūnai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (originale: )
3. Šutronys k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
4. Guobiniai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Julė Glavinskienė-Kalantaitė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Degėsiai (apsk.vnt: 1-32)
2. Marijona Žitkauskienė-Margelytė , gyvenamoji vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., kilmės vieta: Kapčiamiestis (apsk.vnt: 33-66)
3. Ona Markevičienė-Pretkonytė , gyvenamoji vieta: Lipliūnai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Lipliūnai (apsk.vnt: 67-90)
4. Stasys Urbonas , gyvenamoji vieta: Šutronys k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Šutronys (apsk.vnt: 91-94)
5. Onutė Miklaševičienė-Krupinskaitė , gyvenamoji vieta: Guobiniai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Guobiniai (apsk.vnt: 95-121)
6. Jonė Lukoševičienė-Tamulionytė , gyvenamoji vieta: Guobiniai k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Guobiniai (apsk.vnt: 95-121)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (inventorino nuotraukas)
3. Vita Ivanauskaitė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

 

← Į sąrašą