LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6209
Originali antraštė:Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės tautosaka
Dainos pavadinimas : Vaivos Zizaitės ir Igorio Sigovo tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1993
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta mėlynu rašalu, raštas gerai įskaitomas, parametrai: 22x31,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3942

2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/ (Pastabos: Nuorodoje yra kai kurių tautosakos pateikėjų nuotraukos: Veronikos Ignatavičienės (LTRFt 2608, 6407, 6411), Juzės Čiškevičienės (LTRFt 6407, 6416), Stasės Jurkonienės (LTRFt 6407, 6419), Antaninos Valentienės (LTRFt 6407, 6417), Julės Glavinskienės (LTRFt 6581). )

3. LTRF mg 3943

4.

Anotacija: Rinkinį sudaro 106 dainos, 6 rateliai, 4 pasakos, 13 mįslių, 8 eilėraščiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 137
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-10, 13, 17-19, 24-47, 49-59, 61-71, 76-84, 86-90, 100-108, 111-118, 121-125, 128-137) (Pastabos: Nr. 11-137 – dainų tekstai be garso įrašų.)
2. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (11, 12, 48, 60, 109, 110)
3. PASAKOS (94, 95, 126, 127)
4. MĮSLĖS (14-16, 20-23, 96-99, 119, 120)
5. EILĖRAŠČIAI (72-75, 85, 91-93)
Užrašymo metai: 1992
Užrašytojas: 1. Vaiva Zizaitė
2. Igoris Sigovas
Užrašymo vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
Ekspedicija: VVU kr. klubo kompl.
Pateikėjai: 1. Veronika Ignatavičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-32, 111-125, 129-137)
2. Juzė Čiškevičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 33-48)
3. Kazys Valentis , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 49-51)
4. Antanina Valentienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 49-51)
5. Daminka Levickienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 52-60)
6. Bačiauskienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 61-85, 90-93)
7. Stasė Jurkonienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 86-89)
8. Jonas Januliavičius (orig: Jonas Januliavičius), gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 94-110)
9. Janina Januliavičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 94-110)
10. Julė Glavinskienė-Kalantaitė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 126-128)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vaiva Zizaitė - iššifravo tekstą
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino (2003 m. sukatalogino dainas: nr. 9, 25, 32, 100)
3. Povilas Krikščiūnas - inventorino (1993 m.)
4. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (nr. 70)

 

← Į sąrašą