LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3742
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Inventorinimo data: 1991
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 02:10:51
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6004

Fondo dokumentai: LTRF mg 3742-01    Atlikęs pareigą Tėvynei
LTRF mg 3742-02    Kai pasižiūiu į tave
LTRF mg 3742-03    Tyliai leidžias pavargusi saulė
LTRF mg 3742-04    Sėdėjau aš daržely
LTRF mg 3742-05    Mylėjau aš gamtą močiutę
LTRF mg 3742-06    Apie mylimą svajoju
LTRF mg 3742-07    Ima skleistis jau baltosios rožės
LTRF mg 3742-08    O motina
LTRF mg 3742-09    Šalia prie kelio
LTRF mg 3742-10    Šiokiam tokiam patvorėly
LTRF mg 3742-11    Menu aš savo seną namelį
LTRF mg 3742-12    Rasotų žiedų prisiskynus
LTRF mg 3742-13    Pilnos pievos gėlių raudonųjų
LTRF mg 3742-14    Tau girdėti patrankų gaudimas
LTRF mg 3742-15    Paslėpk, naktele
LTRF mg 3742-16    Mėnulis švietė toks nuliūdęs
LTRF mg 3742-17    Pavasario šiltam ore
LTRF mg 3742-18    Kovoje del laisvės
LTRF mg 3742-19    Ak šalis liūdna
LTRF mg 3742-20    Mylėjo man bernelis
LTRF mg 3742-21    Vartuos parimus sena močiutė
LTRF mg 3742-22    Prie kryžiaus svyrančio gėlyne
LTRF mg 3742-23    Atminki, brangusis
LTRF mg 3742-24    O pavasari malonus
LTRF mg 3742-25    Aš pasiklausiu šiauraus vėjelio
LTRF mg 3742-26    Šėriau žirgelį
LTRF mg 3742-27    Augo kieme dagilėlis
LTRF mg 3742-28    Aš pamilau lauko gėlę
LTRF mg 3742-29    Kas šen ateina
LTRF mg 3742-30    Aušta aušta aušrytėla
LTRF mg 3742-31    Oi tu, bernužėli
LTRF mg 3742-32    Kaip ašen jojau
LTRF mg 3742-33    Oigi veža veža
LTRF mg 3742-34    Unt aukšta kalnelia
LTRF mg 3742-35    Dainuok, sesula
LTRF mg 3742-36    Žiūriu aš pro lngų
LTRF mg 3742-37    Ko tu nuliūdai
LTRF mg 3742-38    Devyni metai
LTRF mg 3742-39    Tamsioj naktelėj
LTRF mg 3742-40    Oi tu ąžuol ąžuolėli
LTRF mg 3742-41    Girdžiu girdžiu naujienėlę
LTRF mg 3742-42    Oi sesutės sesutėlas
LTRF mg 3742-43    Atjodamas bernužėlis
LTRF mg 3742-44    Varpas amžinybės pakvietė ilsėtis
LTRF mg 3742-45    Prašome, Jėzau mielas
LTRF mg 3742-46    Į dangų kilk, malda tyli
LTRF mg 3742-47    Kazimierai šventas
LTRF mg 3742-48    Pasaulyje tiek daug
Bendras turinio vienetų kiekis: 48
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-48)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1991
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: , pastabos: 1-48)
Pateikėjai: Ona Kartanienė-Tvaskaitė , gyvenamoji vieta: Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1-48)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino
2. Povilas Krikščiūnas - katalogino
3. Vita Ivanauskaitė - katalogino
4. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (Nr. 96, 104, 109, 11-114, 117, 120, 121)

 

← Į sąrašą