LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6004
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1991
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, sudarytas iš dviejų pluoštų, rašytas ranka juodu rašalu, tekstas aiškiai įskaitomas. Parametrai: 21x31 cm.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš dviejų pluoštų.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 211
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3738 Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas

2. LTRF mg 3739 Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas

3. LTRF mg 3742 Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas

4. LTRF mg 3742a Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas

Anotacija: Rinkinį sudaro 126 dainos, 12 ratelių, 17 etnografinių aprašymų, 9 giesmės, 7 pasakojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 171
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-5,13-32,43,50-143,163-168)
2. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (33-40,154-162)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (41,42,144-153)
4. PASAKOJIMAI (44,45,46,46a,47-49)
5. GIESMĖS (6-11,11a,11b,12)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1991
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
2. Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
3. Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
4. Nieko nerasta (originale: Šilų k., Panevėžio r. )
Pateikėjai: 1. Vida Kubilienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
2. Ksavera Aleknienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
3. Ona Urbonavičienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
4. Emilija Zalagienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
5. Alma Vienažindytė (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
6. Euferina Skilinskienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13,50-57)
7. Ona Kartanienė-Tvaskaitė , gyvenamoji vieta: Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 50-153)
8. Valerija Grytėnaitė (apsk.vnt: 154-168)
9. Bronė Garlauskienė- Baguškaitė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Kalno Grąžčiai (apsk.vnt: 1-4)
10. Lina Vičaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
11. Virginija Šukytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
12. Kristina Kelpšaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
13. Rūta Jenelionytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
14. Snieguolė Maračinskaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
15. Angelė Gudienė-Masytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Migonys (apsk.vnt: 18-35)
16. Valerija Kvaselienė-Vaitiekūnaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Liūdynė (apsk.vnt: 36-51)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - katalogino
2. Vita Ivanauskaitė - katalogino
3. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (traskribavo 58-82,84-87,89-92,94-96,104,109,11-114,117,120,121 melodijas)

 

← Į sąrašą