LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3739
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Inventorinimo data: 1991
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 2:11:21
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6004

Fondo dokumentai: LTRF mg 3739-01    Išvaikščiok gūdžią stepę
LTRF mg 3739-02    Kažkur saulė, kažkur rūkas
LTRF mg 3739-03    Benamė jaunystė praėjo
LTRF mg 3739-04    Mažam kambarėly
LTRF mg 3739-05    Ką tu pasakytum, jei mane sutiktum
LTRF mg 3739-06    Į kovą, į kovą
LTRF mg 3739-07    Ar atsimeni vakarą tylų
LTRF mg 3739-08    Karvelėli mėlynasis
LTRF mg 3739-09    Skamba garsūs eskadronai
LTRF mg 3739-10    Ošė žalias šilas
LTRF mg 3739-11    O laisve, toli pasilikus
LTRF mg 3739-12    Vai neverk, močiute
LTRF mg 3739-13    Lietuva – tai laukai ir kalneliai
LTRF mg 3739-14    Sudrebėk, galingas mūre
LTRF mg 3739-15    Kur Juodoji plaukia
LTRF mg 3739-16    Aušta rytas gražus krikštolinis
LTRF mg 3739-17    Ko stovi nusiminus
LTRF mg 3739-18    Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta
LTRF mg 3739-19    Atverki langą nuo sodo pusės
LTRF mg 3739-20    Upės plauks į melsvą tolį
LTRF mg 3739-21    tenai už girių, už kalnų
LTRF mg 3739-22    Suvalkų lygumos žaliuoja
LTRF mg 3739-23    Leiskit į Tėvynę
LTRF mg 3739-24    Kur tas dulkėtas traukinys
LTRF mg 3739-25    Nusileido pavargusi saulė
LTRF mg 3739-26    Ant taigos kalnelio
LTRF mg 3739-27    Šlamėjo pušys šimtametės
LTRF mg 3739-28    Palinko liepa šalia kelio
LTRF mg 3739-29    Bejausmės ir šaltosios rinkos
LTRF mg 3739-30    Rytų vėjas pučia
LTRF mg 3739-31    Tos Raguvos siauros gatvės
LTRF mg 3739-32    Vasaros vėjelis
LTRF mg 3739-33    Vieną tylią žiemos naktelę
LTRF mg 3739-34    Neverkit, sesutės, savo brolių
LTRF mg 3739-35    Vieną tylią gegužės dieną
LTRF mg 3739-36    Saulutė nisileido
LTRF mg 3739-37    Ten toli juodas kryžius
LTRF mg 3739-38    Sakalai sakalėliai raibieji
LTRF mg 3739-39    Išauš pavasaris laukuose
LTRF mg 3739-40    Išeinu – nelauk sugrįžtant
LTRF mg 3739-41    Nerimstantis smuikas
LTRF mg 3739-42    Aš pamylėjau tave, Tėvyne
LTRF mg 3739-43    Trypė juodbėrėlis
LTRF mg 3739-44    O dienos, mano dienos
LTRF mg 3739-45    Jaunas berneli
LTRF mg 3739-46    Ne rasos lašelis
Anotacija: Garso įrašą sudaro 46 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 46
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-8)
2. LIAUDIES DAINOS (9-46)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1991
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
2. Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Vida Kubilienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
2. Ksavera Aleknienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
3. Ona Urbonavičienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
4. Emilija Zalagienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
5. Alma Vienažindytė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
6. Euferina Skilinskienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių chore.; apsk.vnt: 1-8)
7. Ona Kartanienė-Tvaskaitė , gyvenamoji vieta: Šilai mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Vėjeliškiai (apsk.vnt: 9-46)
Kitų žmonių įnašai: 1. Tadas Žičkus - skaitmenino

 

← Į sąrašą