LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3738
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Inventorinimo data: 1991
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 02:01:56
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6004

Fondo dokumentai: LTRF mg 3738-01    Ak mylima mamyte
LTRF mg 3738-02    Mes padainuosim
LTRF mg 3738-03    Vaikščiojau vaikščiojau
LTRF mg 3738-04    Mik, vaikeli
LTRF mg 3738-05    Piemenėliams vargdienėliams
LTRF mg 3738-06    Tyliąją naktį
LTRF mg 3738-07    Gul šiandieną jau ant šieno
LTRF mg 3738-08    Ko nuliūdai, Kristau
LTRF mg 3738-09    Sveika, Marija, dangaus lelija
LTRF mg 3738-10    O Jėzau
LTRF mg 3738-11    Šventas šventas amžinai
LTRF mg 3738-12    Sveika, Marija, dangaus lelija
LTRF mg 3738-13    Neklausk manęs, brangioji mama
LTRF mg 3738-14    Prabilkite, žvaigždės auksinės
LTRF mg 3738-15    Į ežerą platų toli nuo namų
LTRF mg 3738-16    Į ežerą platų toli nuo namų
LTRF mg 3738-17    Sakyk, ko gelsta tavo veidas
LTRF mg 3738-18    Šulinio svirtis raudojo
LTRF mg 3738-19    Gražus buvo birželio rytas
LTRF mg 3738-20    Staiga sukaukia Sibiro vėjai
LTRF mg 3738-21    Jauna sesė ant grėblio parimus
LTRF mg 3738-22    Gražioj saulėtoj pievoj
LTRF mg 3738-23    Saulėlydį kartą regėjo
LTRF mg 3738-24    Kur stovi medžio kryžius
LTRF mg 3738-25    O kaip norėčiau skristi ten toli toli
LTRF mg 3738-26    Gana vergauti svetimiesiems
LTRF mg 3738-27    Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio
LTRF mg 3738-28    Ar tu žinai
LTRF mg 3738-29    Prabilkite, žvaigždės auksinės
LTRF mg 3738-30    Ant mano gyvenimo kelio
LTRF mg 3738-31    Jau žydi sode baltos vyšnios
LTRF mg 3738-32    Vienlangėj grytelėj ratelis vien sukas
LTRF mg 3738-33    Štai sodyboj pasvirus bakūžė
LTRF mg 3738-34    Kalnai ten dainavo
LTRF mg 3738-35    Ko kukuoji, gegutala
LTRF mg 3738-36    Apie Kūčias
LTRF mg 3738-37    Apie Kalėdų eglutę
LTRF mg 3738-38    Antra ir trečia Kalėdų dienos
LTRF mg 3738-39    Apie Velykas
LTRF mg 3738-40    Apie Sekmines
LTRF mg 3738-41    Apie Kryžiaus dieną
LTRF mg 3738-42    Apie Naujuosius metus
LTRF mg 3738-43    Apie Tris karalius
LTRF mg 3738-44    Tek saulelė
LTRF mg 3738-45    Žydi rožės ir našlaitės
LTRF mg 3738-46    Žemaičių vieškeliai kur platūs
LTRF mg 3738-47    Senelis mylėjo žemę
LTRF mg 3738-48    Kai senelis šiek tiek paaugo
LTRF mg 3738-49    Akla nuotaka
LTRF mg 3738-50    Apie piršlybas
LTRF mg 3738-51    Už piršlio tekėtų, ne to reikia
LTRF mg 3738-11a    O Dievo Avinėli
LTRF mg 3738-11b    Ko nuliūdai, Kristau
LTRF mg 3738-46a    Apie senelį ir naktigonius
Anotacija: Garso įrašą sudaro 8 etnografiniai pasakojimai, 2 rateliai, 6 pasakojimai, 9 giesmės, 29 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 54
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-5,13-35,46)
2. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (36-43)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (44,45)
4. PASAKOJIMAI (46a,47-51)
5. GIESMĖS (6-11,11a,11b,12)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
3. vaidybinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1991
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
2. Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Bronė Garlauskienė- Baguškaitė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Kalno Grąžčiai (apsk.vnt: 1-4)
2. Vida Kubilienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
3. Ksavera Aleknienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
4. Ona Urbonavičienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
5. Emilija Zalagienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
6. Alma Vienažindytė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
7. Euferina Skilinskienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Tautvilai (pastabos: Dainuoja Panevėžio tremtinių, bei šv. Trejybės bažnyčios choruose.; apsk.vnt: 5-13)
8. Lina Vičaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
9. Virginija Šukytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
10. Kristina Kelpšaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
11. Rūta Jenelionytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
12. Snieguolė Maračinskaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Dainuoja Miežiškių vidurinės mokyklos mergaičių ansamblyje.; apsk.vnt: 17)
13. Angelė Gudienė- Masytė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Migonys (apsk.vnt: 18-35)
14. Valerija Kvaselienė- Vaitiekūnaitė , gyvenamoji vieta: Miežiškiai mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Liūdynė (apsk.vnt: 36-51)
Kitų žmonių įnašai: 1. Tadas Žičkus - skaitmenino

 

← Į sąrašą