LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6182
Originali antraštė:Leipalingio apylinkių tautosaka. 67 rinkinys.
Dainos pavadinimas : Leipalingio vid. mokyklos tautosakos būrelio moksleivių užrašytos tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1993.11.17
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra geros būklės. Spausdintas. Įrišta į storą žalios spalvos viršelį. Rinkinyje yra 18 vnt. užrašytojų ir pateikėjos fotografijų (yra 2 vienodos fotografijos ( inv. nr. 6660), foto negatyvai, iškarpos iš laikraščių. Nuotraukos užklijuotos ant kietesnio popieriaus lapų. Titulinis puslapis ir pateikėjų metrikos (prieš konkretaus pateikėjo kūrinius) užrašyta dailyraščiu, juodu tušu. Yra turinys, pateikėjos kūrinių žanrų rodyklė, pratarmė. Rinkinio parametrai:
Pastabos: Tautosakos būreliui vadovavo mok. Ona Alesiūtė-Bleizgienė.
Rinkinio turinyje yra suklysta kūrinių eilės numeracija. Ji yra pasislinkusi per kelis vienetus. Naudojantis rinkiniu, siūloma remtis puslapių numeracija, kuri, iki 273 puslapio, atitinka nurodytus kūrinius turinyje.

Rinkinyje yra praleistas eilės numeris 99.

Užrašytų kūrinių garso įrašai: LTRF mg 3827 – LTRF mg 3829.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

3. fotonuotraukos

4. negatyvai

5. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 292
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6653 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė-Radzevičiūtė su draugėmis (stovi pirma iš kairės) su draugėmis Spaskos lageryje))

2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6651 (Pastabos: Elė Radzevičienė-Andriuškevičiūtė jaunystėje)

3. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6652 (Pastabos: Elė Radzevičienė-Andriuškevičiūtė jaunystėje)

4. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6654 (Pastabos: 1955 metais. Pasui daryta fotografija Spaskoje, paleidžiant iš lagerio.)

5. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6655 (Pastabos: Elės Andriuškevičienės portretas pieštas lageryje. Dailininkas kalinys Krylovas.))

6. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6656 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė su vyru Stasiu ir anūkais. 1990 m.)

7. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6662 (Pastabos: Tautosakos rinkėja Brigita Baublytė)

8. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6663 (Pastabos: Tautosakos rinkėja Modesta Baublytė)

9. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6664 (Pastabos: Tautosakos rinkėja Rasa Viselgaitė)

10. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6665 (Pastabos: Žaneta Triuškaitė (16 m.))

11. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6661 (Pastabos: Naujasis Andriuškevičių namas)

12. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6660 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė su šeima)

13. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6657 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė su vyru Stasiu Andriuškevičiumi)

14. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6658 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė )

15. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6659 (Pastabos: Dainininkė Elė Andriuškevičienė su anūkais)

16. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6666 (Pastabos: Tautosakos rinkėja Dalia Bleizgytė)

17. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=6667 (Pastabos: Tautosakos rinkėja Ona Bleizgienė-Alesiūtė jaunystėje)

18. LTRF mg 3827

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 biografinis pasakojimas, 46 eilėraščiai, 196 liaudies dainos, 2 giesmės, 1 rauda.
Bendras turinio vienetų kiekis: 246
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI (1a)
2. EILĖRAŠČIAI (1b, 70, 198-242) (Pastabos: Eilėraštis Nr. 70 – eiliuotas testamentas anūkams, minint giminės praėjusio gyvenimo istorijos faktus.)
3. LIAUDIES DAINOS (1-35, 37-64, 64a, 65-69, 71-73, 73a, 74-98, 100-126, 126a, 127-168, 170-176, 176a, 177-181, 183-197)
4. GIESMĖS (36, 169)
5. RAUDOS (182)
Užrašymo metai: nuo: 1990 iki: 1991
Užrašytojas: 1. Modesta Baublytė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė.)
2. Žaneta Triuškaitė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
3. Rasa Viselgaitė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
4. Rytis Bartnikas (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinys)
5. Giedrius Baležentis (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinys)
6. Asta Stankevičiūtė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
7. Brigita Baublytė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
8. Jurga Mikelionytė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
9. Jurgita Česnavičiūtė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
10. Kristina Sadeckaitė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
11. Ramunė Savulionytė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
12. Auksė Vaikšnoraitė (pastabos: Leipalingio vidurinės mokyklos X kl. mokinė)
13. Dalia Bleizgytė (pastabos: Buvusi Leipalingio vidurinės mokyklos tautosakos būrelio narė.)
Užrašymo vieta: Žagariai k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Žagarių kaime, Lazdijų rajone , pastabos: Apsk. vnt.: 1-64a, 65-73, 73a, 74-98, 100-126, 126a, 127-176, 176a, 177-242)
Pateikėjai: Elė Andriuškevičienė-Radzevičiūtė , gyvenamoji vieta: Žagariai k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: 66 m. a.; apsk.vnt: 1-64a, 65-73, 73a, 74-98, 100-126, 126a, 127-176, 176a, 177-242)
Kitų žmonių įnašai: 1. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (Iššifruotos melodijos: Nr. 1-31, 33-37, 41, 42./ 1997. 05)
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino (Daina Nr. 83 sukataloginta 2003 07 01 )
3. Povilas Krikščiūnas - inventorino (Inventorinta 1993. 11. 17)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

 

← Į sąrašą