LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3827
Dainos pavadinimas : Leipalingio vidurinės mokyklos tautosakos būrelio moksleivių užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Pastabos: Rinkinio LTR 6182 pradžioje nurodyta Leipalingio vidurinės mokyklos tautosakos būrelio narių pavardės. Tik keturi iš jų – Modesta Baublytė, Brigita Baublytė, Dalia Bleizgytė (buvusi būrelio narė) ir Rasa Viselgaitė – užrašinėjo tautosaką iš pateikėjos Elės Andriuškevičienės-Radzevičiūtės.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 154:22
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6182

Fondo dokumentai: LTRF mg 3827-01    Enkavadiste, ko taip dažnai
LTRF mg 3827-02    Šią naktį gims mažasis Kristus
LTRF mg 3827-03    Nenorėjome rusams vergauti
LTRF mg 3827-04    Už ką jūs gavot banditų vardą
LTRF mg 3827-05    O, mylimas vade, šauki mus prie ginko
LTRF mg 3827-06    Liūdnai kaukė vėjas, šakas medžių laužė
LTRF mg 3827-07    Ar aplankei, sūnau, tėvelį
LTRF mg 3827-08    Nuo pat pirmų dienų vergijoj
LTRF mg 3827-09    Naktis tyli, tyli be vėjo
LTRF mg 3827-10    Nuvyto kvapnios chrizantemos
LTRF mg 3827-11    Galbūt, mėnuo tėvelis tau
LTRF mg 3827-12    Tu su pumpurais palikai sodus
LTRF mg 3827-13    Ir vėl apsiniaukus pravirko padangė
LTRF mg 3827-14    Menu, atbridot jūs per sniegą
LTRF mg 3827-15    Garbinga Lietuva nuo amžių
LTRF mg 3827-16    Atskridęs vėjelis pravirko sode
LTRF mg 3827-17    Tu išėjai iš pašaukimo
LTRF mg 3827-18    Nepažinau aš brolių
LTRF mg 3827-19    Sudievu šeimai nepasakius
LTRF mg 3827-20    Ko nutilo dainos mylimoj Dzūkijoj?
LTRF mg 3827-21    Tu balsuok, lietuvi
LTRF mg 3827-22    Žalia eglaitė gailiai raudojo
LTRF mg 3827-23    Mūs valsčiuje gyveno trys dešimtys stribokų
LTRF mg 3827-24    Pagalvokit, sau kiekvienas
LTRF mg 3827-25    Broliai, kas žinot Seirijų traką
LTRF mg 3827-26    Čia susibūrėm prisiminti
LTRF mg 3827-27    Žvengė juodbėrėlis prie rūtų darželio
LTRF mg 3827-28    Užėj prakeikti rusai, sudegino namus
LTRF mg 3827-29    Švelni kaip liepos žiedas motulė
LTRF mg 3827-30    Ko blaškotės, elgetos dvasios
LTRF mg 3827-31    Kalniškės pagiry, kur klevai keturi
LTRF mg 3827-32    Mūs kančių baisumais daug kas netikės
LTRF mg 3827-33    Sveika, atgimusi tauta
LTRF mg 3827-34    Kai atėjūnai pavergė šalį
LTRF mg 3827-35    Kankit, būdeliai žiaurūs
LTRF mg 3827-36    O, Kristau valdove, karaliau širdžių
LTRF mg 3827-37    Ko gi pravirko gamtužė
LTRF mg 3827-38    Vos tik žaroms rytus papuošus
LTRF mg 3827-39    Tai ko gi atskridai, gegule?
LTRF mg 3827-40    Menu, sau kraičiui rankšluoščius audžiau
LTRF mg 3827-41    Pražilęs nuo šarmotų vyšnių
LTRF mg 3827-42    Ko verki, miela Tėvyne
LTRF mg 3827-43    Tėvynė vergijos retežiuos
LTRF mg 3827-44    Daug kartų nužydėjo sodai
LTRF mg 3827-45    Nekartink dienų paskutinių
LTRF mg 3827-46    Auga pušys augalotos
LTRF mg 3827-47    Tu siūlei, man prabilt prieš savo valią
LTRF mg 3827-48    Kelkitės, broliai, iš šalto kapo
LTRF mg 3827-49    Dėk, sesule, galvą
LTRF mg 3827-50    Nelaukit manęs, mylimieji
LTRF mg 3827-51    Naktis tamsiu šydu apgaubė žemelę
LTRF mg 3827-52    Koks paskutinis buvo troškimas
Anotacija: Garso įrašą sudaro 51 daina ir 1 giesmė.
Bendras turinio vienetų kiekis: 52
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-35, 37-52)
2. GIESMĖS (36)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1990 iki: 1991
Užrašytojas: 1. Modesta Baublytė (pastabos: 1-52)
2. Žaneta Triuškaitė
3. Rasa Viselgaitė (pastabos: 1-52)
4. Rytis Bartnikas
5. Giedrius Baležentis
6. Asta Stankevičiūtė
7. Brigita Baublytė (pastabos: 1-52)
8. Jurga Mikelionytė
9. Jurgita Česnavičiūtė
10. Kristina Sadeckaitė
11. Ramunė Savulionytė
12. Auksė Vaikšnoraitė
13. Dalia Bleizgytė (pastabos: 1-52 Buvusi tautosakos būrelio narė.)
Užrašymo vieta: Žagariai k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Žagarių kaime, Lazdijų rajone )
Pateikėjai: Elė Andriuškevičienė-Radzevičiūtė , gyvenamoji vieta: Žagariai k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Žagariai (apsk.vnt: 1-52)

 

← Į sąrašą