LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6056
Originali antraštė:Tautosaka, užrašyta Šilutės raj. Pagėgių miestelyje...II tomas
Dainos pavadinimas : Norberto Vėliaus tautosakos rinkinys
Gauta iš: Norbertas Vėlius
Inventorinimo data: 1991.12.
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra geros būklės. Rašyta mėlynu, juodu rašalu. Raštas aiškiai įskaitomas. Parametrai: 21x31,5 cm.
Pastabos: Prie kūrinių gausu reikšmingų tautosakos užrašytojo pastabų.

Kūriniai nr. 29-35 žymi užrašytą instrumentinę muziką garso įrašuose LTRF mg 3756 (17-23). Rinkinyje matomi tik šokių pavadinimai.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 194
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6055 Tautosaka užrašyta Šilutės rajone, Pagėgių miestelyje. I tautosakos tomas. Medžiaga užrašyta tos pačios ekspedicijos metu.

Anotacija: Rinkinį sudaro 52 dainos su melodijomis, 14 giesmių su melodijomis, 3 pasakos, 11 sakmių, 5 pasakojimai, 1 anekdotas, 1 etnografinis aprašas, 1 malda, 7 instrumentiniai kūriniai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 95
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-28, 36-40, 45-49, 62, 63, 65-70, 78-83, 89)
2. GIESMĖS (44, 50-61)
3. PASAKOS (41, 42, 93)
4. SAKMĖS (43, 72, 73, 75, 76, 84-86, 91, 92, 94)
5. PASAKOJIMAI (41, 64, 74, 77, 88, 90, 92)
6. ANEKDOTAI (71)
7. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (87)
8. MALDELĖS (95)
9. INSTRUMENTU ATLIEKAMI ŠOKIAI (29-35) (Pastabos: melodijos natomis neužrašytos)
Užrašymo metai: 1990
Užrašymo metų pastabos: Tautosaka užrašyta Lietuvių etninės kultūros ir Lietuvos kraštotyros draugijų kompleksinės ekspedicijos metu, 1990 m. liepos mėn. 23 - rugpjūčio 2 dienomis. Rinkinys gautas į Tautosakos archyvo fondus 1991 m.
Užrašytojas: 1. Norbertas Vėlius
2. E. Beresnevičiūtė (pastabos: tekstų šifruotoja)
3. J. Šarkutė (pastabos: tekstų šifruotoja)
4. D. Atkočaitytė (pastabos: tekstų šifruotoja)
5. A. Pangonytė (pastabos: tekstų šifruotoja)
6. G. Černiauskaitė (pastabos: tekstų šifruotoja)
Užrašymo vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (originale: Pagėgiai , pastabos: apsk. vnt.: 1-95)
Ekspedicija: LEKD kompl. eksp.
Pateikėjai: 1. Stasė Čižienė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Dusmenėliai (pastabos: 1990 m. buvo 78 m. a.; apsk.vnt: 1-20)
2. Vincentas Vytautas Einikis , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Putokšliai (pastabos: g. 1920 m.; apsk.vnt: 21-35)
3. Marytė Totelienė-Gečaitė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Margiškiai (pastabos: g. 1934 m.; apsk.vnt: 36-45)
4. Ona Žitinevičienė-Vertelytė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1931 m.; apsk.vnt: 45-61)
5. Danielius Butkus , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1936 m.; apsk.vnt: 45, 52-77)
6. Irena Kiltinienė-Gaigalavičiūtė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1926 m.; apsk.vnt: 45-61)
7. Vincenta Navickienė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1916 m.; apsk.vnt: 78-88)
8. Liudvika Randokienė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1934 m.; apsk.vnt: 89-95)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vilma Daugirdaitė - katalogino (Daina Nr. 2 sukataloginta 2003 06 27)
2. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė - katalogino (Daina Nr. 23 sukataloginta 2007)

 

← Į sąrašą