LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6055
Originali antraštė:Tautosaka, užrašyta Šilutės raj. Pagėgių miestelyje ir Bitėnuose...I tomas
Dainos pavadinimas : Norberto Vėliaus tautosakos rinkinys
Gauta iš: Norbertas Vėlius
Inventorinimo data: 1991.12.02
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra geros būklės. Rašyta mėlynu, juodu rašalu. Raštas aiškiai įskaitomas. Parametrai: 21x31,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 172
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3756 Norberto Vėliaus užrašytos tautosakos garso įrašas

2. LTR 6056 Tautosaka užrašyta Šilutės rajone, Pagėgių miestelyje ir Bitėnuose. II tautosakos tomas. Medžiaga užrašyta tos pačios ekspedicijos metu.

Anotacija: Rinkinį sudaro 13 dainų su melodijomis, 29 giesmės su melodijomis, 9 šokiai ir žaidimai, 2 rateliai, 11 sakmių, 32 tikėjimai ir burtai, 12 liaudies meteorologijos pasakymų, 3 sapnų aiškinimai, 11 etnografinių pasakojimų, 1 skaičiuotė, 2 būrimai.

Inventorinimą patikslino Rima Visackienė, 2023 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 121
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-3, 7-16)
2. GIESMĖS (17-21, 57-80) (Pastabos: giesmės turi prierašą – „Iš pagerintos giesmių knygos“.)
3. ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ FOLKLORAS (4-6, 53-56, 84-85)
4. SAKMĖS (22, 23, 24, 25, 86-92)
5. PASAKOJIMAI (81)
6. TIKĖJIMAI (23, 36-42, 44, 46a, 49, 51, 92, 101-112, 114-120)
7. LIAUDIES METEOROLOGIJA IR ASTRONOMIJA (26-35, 113) (Pastabos: orų spėjimai)
8. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (47, 48, 50, 51, 81, 93-95, 98-100, 108)
9. SKAIČIUOTĖS (52)
10. CHOREOGRAFINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (82, 83)
11. DANGAUS KŪNAI (120a) (Pastabos: Dangaus šviesulių vardai)
12. SAPNAI IR JŲ AIŠKINIMAS (43, 45, 46)
13. BŪRIMAI (96, 97)
Užrašymo metai: 1990
Užrašymo metų pastabos: Tautosaka užrašyta Lietuvių etninės kultūros ir Lietuvos kraštotyros draugijų kompleksinės ekspedicijos metu, 1990 m. liepos mėn. 23 - rugpjūčio 2 dienomis. Rinkinys gautas į Tautosakos archyvo fondus 1991 m.
Užrašytojas: 1. Norbertas Vėlius
2. E. Beresnevičiūtė (pastabos: tekstų šifruotoja)
3. D. Atkočaitytė (pastabos: tekstų šifruotoja)
4. G. Černiauskaitė (pastabos: tekstų šifruotoja)
5. A. Pangonytė (pastabos: tekstų šifruotoja)
Užrašymo vieta: 1. Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr. (originale: Pagėgiai , pastabos: apsk. vnt.: 1-80)
2. Bitėnai k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr. (originale: Užbičių kaime ir seniūnijoje, Tilžės-Ragainės apskrityje , pastabos: apsk. vnt.: 81-120)
Ekspedicija: LEKD kompl. eksp.
Pateikėjai: 1. Vanda Presienė-Šliupaitė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Laužininkai (pastabos: g. 1921 m.; apsk.vnt: 1-31)
2. Helmutas Presas , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Natkiškiai (pastabos: g. 1921 m.; apsk.vnt: 22-46)
3. Agota Krušaitytė-Šliupienė , gyvenamoji vieta: Gaudaičiai k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: Pateikėjos Vandos Presienės-Šliupatės motina, g. 1903 m. Tautosaka nepateikta.)
4. Jurgis Šliupas , gyvenamoji vieta: Laužininkai k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: Pateikėjos Vandos Presienės-Šliupatės tėvas, Tautosaka nepateikta.)
5. Liuda Rakšpelerienė-Bendikaitė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Stubriai (pastabos: g. 1932 m.; apsk.vnt: 47-56)
6. Stulgytė , gyvenamoji vieta: Stubriai k., Katyčių sen., Šilutės r. sav., Klaipėdos apskr. (pastabos: Pateikėjos Liudos Rekšpelerienės-Bendikaitės motina, g. 1909 m.). Tautosaka nepateikta)
7. Jurkūnienė Ema Šlefendorfaitė , gyvenamoji vieta: Pagėgiai m., , Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Karapolis (pastabos: g. 1940 m.; apsk.vnt: 57-80)
8. Usvaltaitė-Šlefendorfienė , gyvenamoji vieta: Karapolis k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: Tautosakos pateikėjos Emos Jurkūnienės motina, g. 1910 m. Tautosaka nepateikta)
9. Martynas Šlefendorfas , gyvenamoji vieta: Karapolis k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: Tautosakos pateikėjos Emos Jurkūnienės-Šlefendorfaitės tėvas, g. 1907 m. Tautosaka nepateikta.)
10. Marė Kopienė , gyvenamoji vieta: Joniškis m., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: g 1912 m.; apsk.vnt: 70-80)
11. Rūta Kopienė , gyvenamoji vieta: Griežpelkiai I k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1939 m.; apsk.vnt: 70-80)
12. Juozas Kopas , gyvenamoji vieta: Batakiai k., Batakių sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: g. 1941 m.; apsk.vnt: 70-80)
13. Elena Kondratavičienė-Grigalaitytė , gyvenamoji vieta: Bitėnai k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr., kilmės vieta: Bitėnai (pastabos: g. 1910 m.; apsk.vnt: 81-120)
14. Ana Dumatytė-Grigalaitienė , gyvenamoji vieta: Pagrįžpelkis vs., Kražių sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: Elenos Kondratavičienės-Grigalaitytės motina. Tautosakos nepateikė)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė - katalogino (Daina Nr. 10 sukataloginta 2001 0 3 14)

 

← Į sąrašą