LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF k
Signatūra:LTRF k 727
Dainos pavadinimas : Kosto Aleksyno užrašytos tautosakos garso įrašas
Pastabos: Rinkinyje LTR 7044 nurodoma, kad šio garso įrašo tautosaka įrašyta “...vykdant mokslinį Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos istorijos ir Geologijos institutų projektą “Merkinės gamtinis ir kultūrinis paveldas: vertė ir kontekstai”.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 93:09
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 7044

Fondo dokumentai: LTRF k 727-01    Šiltam gegužy, kai sklaidė obelų žiedai
LTRF k 727-02    Mažam kambarėly sėdžiu
LTRF k 727-03    Pučia rudens vėjas
LTRF k 727-04    Sakyk, sesute, ar tau negaila
LTRF k 727-05    An pajūrio kranto statojo
LTRF k 727-06    Kūmute širdute, išgerkim vyno
LTRF k 727-07    Burkuoja balandis po langu
LTRF k 727-08    Leiskit į Tėvynę
LTRF k 727-09    Vienumoj giružėj sveikinai tu rytą
LTRF k 727-10    Rudens šaltas vėjas pūtė
LTRF k 727-11    Apie meilę, broliai, negalvokim
LTRF k 727-12    Diemedis pagiry verkšlena
LTRF k 727-13    Du broliukai dobiliukai
LTRF k 727-14    Vai tu diemed diemedėli
LTRF k 727-15    Jūreivis per marias
LTRF k 727-16    Per žalią karklyną
LTRF k 727-17    Atneškit kortas, aš atspėsiu
LTRF k 727-18    Kelkis, berneli, anksti rytelį
LTRF k 727-19    Esu vyras, turiu žmoną
LTRF k 727-20    Spaudžiau, kentėjau
LTRF k 727-21    Tau nusibodo žalias pušų miškas
LTRF k 727-22    Audringa naktis, ūkanotas rytas
LTRF k 727-23    Vėjas kaukė, aimanavo
LTRF k 727-24    Aš myliu vasaros rugiagėles
LTRF k 727-25    Jei tu norėjai mane mylėti
LTRF k 727-26    Teka upė per beržyną
LTRF k 727-27    Išjojo mylimas į karą
LTRF k 727-28    Nuėjo į sodą Onytė sesytė
LTRF k 727-29    Duok, Dievuli, ramią naktį
LTRF k 727-30    Nuo putino ir aviečių
LTRF k 727-31    Pavasaris laukais jau eina
LTRF k 727-32    Enkavadiste, ko taip dažnai
LTRF k 727-33    Penkiolikto gruodžio
LTRF k 727-34    Partizanų būrys paklebeno duris
LTRF k 727-35    Augino močiutė dukrelę
LTRF k 727-36    Tarp serbentų ir aviečių
LTRF k 727-37    Per tave, žiaurus atėjūne
LTRF k 727-38    Pro mažą kaimelį upelis tekėjo
Anotacija: Garso įrašą sudaro 38 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 38
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-38)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 2000 iki: 2001
Užrašytojas: Kostas Aleksynas
Užrašymo vieta: 1. Merkinė mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Merkinėje , pastabos: apsk. vnt.: 33-38)
2. Subartonys k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Subartonyse , pastabos: apsk. vnt.: 1-32)
Pateikėjai: 1. Janė Kibildienė-Ališauskaitė , gyvenamoji vieta: Subartonys k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-32)
2. Stasė Lukšienė , gyvenamoji vieta: Merkinė mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 33-36)

 

← Į sąrašą