LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5891
Dainos pavadinimas : Audrės Kaminskaitės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1990
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės. Rašyta juodu rašalu, mėlynu ir juodu tušinuku. Tekstas aiškiai išskaitomas. Rinkinio parametrai 21x29 cm.
Pastabos:
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 321
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3697 (Pastabos: Audrės Kaminskaitės užrašytos tautosakos garso įrašas)

2. LTRF mg 3698 (Pastabos: Audrės Kaminskaitės užrašytos tautosakos garso įrašas)

Anotacija: Rinkinį sudaro 177 dainos, 1 giesmė, 2 pasakojimai, 1 malda, 1 eilėraštis. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 182
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-62, 64-82, 84-161, 163-180)
2. KRIKŠČIONIŠKOSIOS MALDELĖS (63)
3. EILĖRAŠČIAI (83)
4. BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI (91a)
5. GIESMĖS (162)
Užrašymo metai: nuo: 1936 iki: 1989
Užrašytojas: 1. Audrė Kaminskaitė
2. Danutė Vokietaitienė-Gurevičiūtė (pastabos: Dainos tekstus iš jos sąsiuvinio perrašė Audrė Kaminskaitė.)
3. Antanina Murauskienė (pastabos: Dainos tekstus iš jos sąsiuvinio perrašė Audrė Kaminskaitė.)
4. Aldona Ravinienė (pastabos: Dainos tekstus iš jos sąsiuvinio perrašė Audrė Kaminskaitė.)
5. Antanas Pūkas (pastabos: Dainos tekstus iš jo sąsiuvinio perrašė Audrė Kaminskaitė.)
Užrašymo vieta: 1. Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: )
2. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Aldona Vilutienė-Sabaitytė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1-63)
2. Ona Aleščikienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 64-83)
3. Liuda Danutė Kaminskienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 84-87)
4. Aldona Ravinienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 88-90, 163-170)
5. Antanas Akuockas , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 91a, 91-103)
6. Pranas Nedzinskas , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., kilmės vieta: Zizėnai (apsk.vnt: 104-109)
7. Antanas Gelčys , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 110, 111)
8. Pranutė Kareivaitė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., kilmės vieta: Šakiai (apsk.vnt: 112-122)
9. Danutė Vokietaitienė-Gurevičiūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 123-154, 162)
10. Birutė Andrikonienė , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 155-157)
11. Antanina Murauskienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 158-161)
12. Antanas Pūkas (apsk.vnt: 171-180)
Kitų žmonių įnašai: 1. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją
2. Vita Ivanauskaitė - katalogino
3. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

 

← Į sąrašą