LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6483
Dainos pavadinimas : Kosto Aleksyno, Kęstučio Valionio ir Vlado Janušio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1997. 09.
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai: 21,4x29,7 cm.
Pastabos: Dalį rinkinyje esančių kūrinių (Nr. 34-50) į magnetinę juostą įrašė Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio vadovas Kęstutis Valionis. Ekspedicijos metu buvo leista šią tautosakos medžiagą persirašyti.

Dainą Nr. 142 padainavo Kauno partizanų ansamblis (vadovas Skaržinskas).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 278
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3906

Anotacija: Rinkinį sudaro 117 dainų, 5 rateliai, 2 pasakos, 2 padavimai, 8 sakmės, 8 pasakojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 142
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-12, 33-41, 44, 46, 49-142) (Pastabos: Visų dainų melodijos transkribuotos.)
2. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (42, 43, 45, 47, 48)
3. PASAKOS (22, 23)
4. PADAVIMAI (13, 14)
5. SAKMĖS (16-20, 25-27)
6. PASAKOJIMAI (15, 21, 24, 28-32)
Užrašymo metai: 1993
Užrašytojas: 1. Kostas Aleksynas
2. Kęstutis Valionis
3. Vladas Janušis
4. Vaclovas Janušis
Užrašymo vieta: 1. Truskava mstl., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Šalnos k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Šalnų k., Taujėnų apyl., Ukmergės raj. )
3. Šambališkiai k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šambališkių k., Vadoklių apyl., Panevėžio raj. )
4. Taujėnai mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Taujėnuose, Ukmergės raj. )
5. Ukmergė m., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Ukmergėje )
Ekspedicija: LLTI tts. eksp.
Pateikėjai: 1. Antanina Valaikienė-Gabrytė , gyvenamoji vieta: Taujėnai mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1-6)
2. Vanda Baravykienė , gyvenamoji vieta: Šalnos k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 7-12)
3. Kazimiera Žitkauskienė , gyvenamoji vieta: Taujėnai sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Garbėnai (apsk.vnt: 13-32)
4. Algirdas Serapinas , gyvenamoji vieta: Šambališkiai k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 33)
5. Julija Škutienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
6. Zita Dzimavičienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
7. Ona Gvergždienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
8. Bronė Ilikevičienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
9. Janina Kubiliūnienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
10. Janina Galdikienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
11. Janina Galdikienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
12. Albertas Šilkaitis (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
13. Algimantas Jakas (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
14. Kęstutis Valionis (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” vadovas; apsk.vnt: 34-62)
15. Onutė Rajuncienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
16. Adelė Vilkonienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
17. Julija Karutienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio “Vermena” narė; apsk.vnt: 34-50)
18. Roma Koženiauskienė-Černiauskaitė (apsk.vnt: 63-85)
19. Vlada Barkauskienė-Černiauskaitė , gyvenamoji vieta: Ukmergė m., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 63-85)
20. Aniceta Štaraitė , gyvenamoji vieta: Radviliškiai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 86-88)
21. Kotryna Vainauskienė , gyvenamoji vieta: Radviliškiai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 86-88)
22. Veronika Banevičienė , gyvenamoji vieta: Radviliškiai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 86-88)
23. Ona Kazilienė , gyvenamoji vieta: Radviliškiai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 86-88)
24. Albina Švirinienė , gyvenamoji vieta: Naugardiškė k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 127, 128, )
25. Švirinas , gyvenamoji vieta: Naugardiškė k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 127)
26. Albina Mikėnienė , gyvenamoji vieta: Repšėnai k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 129-134)
27. Genė Birbilienė , gyvenamoji vieta: Repšėnai k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 125-134, 135-137)
28. Vaclava Mažulienė , gyvenamoji vieta: Repšėnai k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 135-137)
29. Morta Linkaitė , gyvenamoji vieta: Skriaudžiai k., Veiverių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 138-141)
30. Gražina Linkaitė , gyvenamoji vieta: Skriaudžiai k., Veiverių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 138-141)
31. Dalia Žmuidienė , gyvenamoji vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 138-141)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vita Ivanauskaitė - katalogino (Dainos Nr. 65, 75 sukatalogintos 2001 03 19)
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino (Daina Nr. 60 sukataloginta 2003 06 26)
3. Dalia Kačinaitė - iššifravo tekstą
4. Aušra Šeškutė - iššifravo tekstą (13-21)
5. Povilas Krikščiūnas - inventorino (Inventorinta 1997. 09. 22)
6. Kostas Aleksynas - iššifravo tekstą (22-33)
7. Austė Nakienė - transkribavo melodiją
8. Andželika Jakubynienė - skaitmenino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

 

← Į sąrašą