LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 6051
Dainos pavadinimas : Birutės Tunkevičienės ir Vytauto Tunkevičiaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1991.11.28
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys yra geros būklės. Įrištas. Rašyta juodu rašikliu ant plono, permatomo popieriaus. Yra mašinraščiu spausdintų tekstų. Raštas įskaitomas. Parametrai: 21x29,8 cm.
Pastabos: Rinkinio pradžioje yra archyvo darbuotojų sudarytas inventorinis lapas, užrašytojų sudarytas inventorinis lapas su trumpa surinktos tautosakos apžvalga bei turiniu (2-8 p.) ir įvadas (9 p.).

Tautosakos tekstai bei pateikėjų gyvenamosios vietos užrašyta tarmiškai. Atskirame skyrelyje nurodomi naudoti rašybos ženklai, užrašant tekstus tarmiškai.

Dalis pateikėjos Janės Bakanienės dainų ir eiliuoti prisiminimai yra perrašyta iš jos sąsiuvinio.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 243
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3795 (Pastabos: Birutės Tunkevičienės ir Vytauto Tunkevičiaus užrašytos tautosakos garso įrašas )

Anotacija: Rinkinį sudaro 121 daina, 2 sutartinės, 11 giesmių, 18 ratelių, 4 garso pamėgdžiojimai, 1 lopšinė, 4 žaidimai, 1 malda, 1 maldos parodija, 7 pasakos, 1 pasakojimas, 43 atminimai, 1 sakmė, 1 anekdotas, 1 erzinimas, 7 skaičiuotės, 1 skaičiavimas, 1 užkalbėjimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 226
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (14-30, 38, 39, 43, 44, 48-61, 65-79, 90-97, 101-109, 118, 122-169, 220-222, 225, 226)
2. SUTARTINĖS (110, 111) (Pastabos: Kolektyvinės, vėlyvesnės kilmės sutartinės.)
3. GIESMĖS (62-64, 82-89)
4. CHOREOGRAFINIAI ŽAIDIMAI IR RATELIAI (1-13, 80, 81, 219, 223, 224)
5. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (32, 33, 116, 117)
6. LOPŠINĖS (218)
7. ŽAIDINIMAI (214-217)
8. PRAŠYMAS IR MALDA (174)
9. MALDŲ PARODIJOS (119)
10. PASAKOS (40, 41, 45, 47, 98-100)
11. PASAKOJIMAI (42)
12. ATMINIMAI (170-173, 175-213)
13. SAKMĖS (46)
14. ANEKDOTAI (120)
15. ERZINIMAI (31)
16. SKAIČIUOTĖS (34-37, 112-114)
17. SKAIČIAVIMAI (115)
18. GAMTOS / STICHIJŲ UŽKALBĖJIMAI (121)
Užrašymo metai: nuo: 1989 iki: 1991
Užrašytojas: 1. Vytautas Tunkevičius
2. Birutė Tunkevičienė
Užrašymo vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Rokiškio raj. Pandėlio apl. Abelių km. , pastabos: Apsk. vnt.: 1-226)
Pateikėjai: 1. Juozas Bagužis , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Karaliūnai (apsk.vnt: 1-42, 82-89)
2. Ksavera Valentienė-Kilkutė , kilmės vieta: Vilnius (apsk.vnt: 43-45, 48-97)
3. Janina Vilkienė-Valentaitė , kilmės vieta: Jokšiškiai (apsk.vnt: 47-64, 82-91, 93-97)
4. Bronė Kiaulėnienė-Vilkaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 65-97)
5. Bronius Kiaulėnas , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 82-87, 91, 95-97, 220-224)
6. Genovaitė Bislienė-Baltrūnaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Obeliai (apsk.vnt: 82-86, 88-96)
7. Irena Valentienė-Vilkaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Pajuodraistis (apsk.vnt: 98-122)
8. Janė Bakanienė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Obeliai (apsk.vnt: 123-213)
9. Eleonora Kiaulėnienė-Petrauskaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Lebedžiai (apsk.vnt: 214-224)
10. Elvyra Matulienė-Vilkaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Gudeliškiai (apsk.vnt: 225, 226)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - katalogino (Daina nr. 118 sukataloginta 2006 m. P. Krikščiūnas)
2. Vita Ivanauskaitė - katalogino (Dainos Nr. 91, 135, 226 sukatalogintos 2001 03 13)
3. Jurgita Ūsaitytė - katalogino (Ruošiant “Kalendorinių dainų” tomą, tekstas nr. 109 nurašytas į kortelę ir sukatalogintas.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

 

← Į sąrašą