LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 45
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės. Popierius pageltęs, lapų kraštai įplyšę. Rašyta juodu rašalu, juodu ir mėlynu pieštuku. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 36x21 cm, 20x16 cm.
Pastabos: Didesnę rinkinio dalį sudaro Juozo Aidulio dienoraštis ir jo užrašytos tautosakos juodraščiai. Ant daugelio lapų užrašyta „perrašyta“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 377
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro: 407 dainų, 1 pasaka, 1 pasakojimas (dienoraštis), 1 oracija, 5 skaičiuotės, 1 erzinimas, 10 mįslių, 8 tikėjimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 435
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-58, 76, 76a, 76b, 77-90, 90a, 91, 92, 92a, 93-97, 97a, 97b, 98-184, 191, 192, 194-201, 201a, 202-299, 307-373, 378-383, 383a, 384-397, 405-415, 415a, 416-430)
2. ORACIJOS (185)
3. ERZINIMAI (193)
4. VESTUVIŲ RAUDOS (374-377)
5. SKAIČIUOTĖS (186-190)
6. MĮSLĖS (300-306, 398-400)
7. PASAKOJIMAI (75) (Pastabos: dienoraštis)
8. TIKĖJIMAI (59-74)
9. PASAKOS (404)
Užrašymo metai: nuo: 1932 iki: 1934
Užrašytojas: 1. Bronius Sabas (pastabos: 356, 357)
2. Juozas Aidulis
Užrašymo vieta: 1. Alovė sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Alavės par. )
2. Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Ašašnykų k. , pastabos: 153-190)
3. Nieko nerasta (originale: Bucvydonių k. , pastabos: 113-126)
4. Butrimonys sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Butrimonių par. )
5. Dainava k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Dainavos k. , pastabos: 322-332, 336-346, 352)
6. Nieko nerasta (originale: Giniūnų k. , pastabos: 98)
7. Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kabelių k. , pastabos: 31-38, 134-152)
8. Kalėdonys k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kalėdonių k., Kalesnykų par. )
9. Kalesninkai k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kalesnykų k., Kalesnykų par. )
10. Nieko nerasta (originale: Kalvių (Czarne Kovole) k. , pastabos: 93-97b)
11. Kamorūnai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kamorūnų k., Varėna )
12. Kriviliai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Krivilių k. )
13. Nieko nerasta (originale: Leliušų k. , pastabos: 79, 76a)
14. Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Miežionių sodž., Švenčionių aps. , pastabos: 39-53)
15. Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Mištūnų k., Valkininkai , pastabos: 131)
16. Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Naujadvario k. , pastabos: 288-295, 347-351)
17. Nieko nerasta (originale: Nočia, Bavočių par. )
18. Pamerkiai k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pamerkių k., Valkininkų par. , pastabos: 412)
19. Nieko nerasta (originale: Pavalakės k. , pastabos: 420)
20. Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Piliūnų k. , pastabos: 388, 425, 426)
21. Ulbinai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Ulbinų k. , pastabos: 333-335)
22. Vilkonys k., Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilkonių k. )
23. Žilionys k., Šėtos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žilionių k. , pastabos: 354, 355)
Pateikėjai: 1. Katrina Sidziniauskaitė , gyvenamoji vieta: Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 33-38)
2. Marijona Kraučiūnienė (apsk.vnt: 76, 76a)
3. V, Rozonkevičienė (apsk.vnt: 91, 92, 92a)
4. Marijona Kairavičienė (apsk.vnt: 93-97, 97a, 97b)
5. Marijona Moliuvienė (apsk.vnt: 98-103, 228-249)
6. Jadvisia Molytė (apsk.vnt: 104-112)
7. V. Rozonkevičienė (apsk.vnt: 91, 92, 92a)
8. Jadvyga Baublienė (apsk.vnt: 125-128)
9. Karkutienė , gyvenamoji vieta: Kamorūnai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 129, 130)
10. Marijona Žukauskienė , gyvenamoji vieta: Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 131)
11. Rožė Trainavičiūtė , gyvenamoji vieta: Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 134-152, 170-175)
12. Katrina Valentukevičiūtė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 153-157)
13. Ona Valentukevičienė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 158-169, 191-205)
14. Petronėlė Gaidžiūtė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 170-190)
15. Malvina Baužytė (apsk.vnt: 206-217)
16. Agota Baužytė (apsk.vnt: 206-217)
17. Marytė Blaškaitė (apsk.vnt: 206-217)
18. Leonora Rašianienė (apsk.vnt: 223-227)
19. Ieva Kurkulionienė , gyvenamoji vieta: Kalėdonys k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 256)
20. Miknienė , gyvenamoji vieta: Butrimonys sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 285)
21. Karolina Levanavičienė (apsk.vnt: 288-295)
22. Miliauskienė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 288-295)
23. Karolina Levanavičienė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 288-295, 347-351, 356, 357)
24. Katrina Budėnienė , gyvenamoji vieta: Kalesninkai k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 307-322)
25. Petronėlė Bruzgienė , gyvenamoji vieta: Alovė sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 322-332)
26. Sužiedelienė , gyvenamoji vieta: Ulbinai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 333-335)
27. Mykolas Matjoška , gyvenamoji vieta: Kriviliai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 353)
28. Emilija Bruzgienė , gyvenamoji vieta: Dainava k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 322-332)
29. Kolėta Nasolienė , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 388)
30. Kolėta Nasolienė , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 388)
31. Aleksys Macijonas , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 425, 426, 430)
32. Stasys Nasolis , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 425, 426, 430)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (dainų tekstus)
2. Danutė Kuzinienė - katalogino (dainų melodijas)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

 

← Į sąrašą