LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 45
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės. Popierius pageltęs, lapų kraštai įplyšę. Rašyta juodu rašalu, juodu ir mėlynu pieštuku. Rašalas pašviesėjęs. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 36x21 cm, 20x16 cm.
Pastabos: Didesnę rinkinio dalį sudaro Juozo Aidulio dienoraštis ir jo užrašytos tautosakos juodraščiai. Ant daugelio lapų užrašyta „perrašyta“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 377
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro: 407 dainų, 1 pasaka, 1 pasakojimas (dienoraštis), 1 oracija, 5 skaičiuotės, 1 erzinimas, 10 mįslių, 8 tikėjimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 435
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-58, 76, 76a, 76b, 77-90, 90a, 91, 92, 92a, 93-97, 97a, 97b, 98-184, 191, 192, 194-201, 201a, 202-299, 307-373, 378-383, 383a, 384-397, 405-415, 415a, 416-430)
2. ORACIJOS (185)
3. ERZINIMAI (193)
4. VESTUVIŲ RAUDOS (374-377)
5. SKAIČIUOTĖS (186-190)
6. MĮSLĖS (300-306, 398-400)
7. PASAKOJIMAI (75) (Pastabos: dienoraštis)
8. TIKĖJIMAI (59-74)
9. PASAKOS (404)
Užrašymo metai: nuo: 1932 iki: 1934
Užrašytojas: 1. Bronius Sabas (pastabos: 356, 357)
2. Juozas Aidulis
Užrašymo vieta: 1. Alovė sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Alavės par. )
2. Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Ašašnykų k. , pastabos: 153-190)
3. Nieko nerasta (originale: Bucvydonių k. , pastabos: 113-126)
4. Butrimonys sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Butrimonių par. )
5. Dainava k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Dainavos k. , pastabos: 322-332, 336-346, 352)
6. Nieko nerasta (originale: Giniūnų k. , pastabos: 98)
7. Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kabelių k. , pastabos: 31-38, 134-152)
8. Kalėdonys k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kalėdonių k., Kalesnykų par. )
9. Kalesninkai k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kalesnykų k., Kalesnykų par. )
10. Nieko nerasta (originale: Kalvių (Czarne Kovole) k. , pastabos: 93-97b)
11. Kamorūnai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kamorūnų k., Varėna )
12. Kriviliai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Krivilių k. )
13. Nieko nerasta (originale: Leliušų k. , pastabos: 79, 76a)
14. Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Miežionių sodž., Švenčionių aps. , pastabos: 39-53)
15. Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Mištūnų k., Valkininkai , pastabos: 131)
16. Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Naujadvario k. , pastabos: 288-295, 347-351)
17. Nieko nerasta (originale: Nočia, Bavočių par. )
18. Pamerkiai k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pamerkių k., Valkininkų par. , pastabos: 412)
19. Nieko nerasta (originale: Pavalakės k. , pastabos: 420)
20. Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Piliūnų k. , pastabos: 388, 425, 426)
21. Ulbinai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Ulbinų k. , pastabos: 333-335)
22. Vilkonys k., Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilkonių k. )
23. Žilionys k., Šėtos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Žilionių k. , pastabos: 354, 355)
Pateikėjai: 1. Katrina Sidziniauskaitė , gyvenamoji vieta: Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 33-38)
2. Marijona Kraučiūnienė (apsk.vnt: 76, 76a)
3. V, Rozonkevičienė (apsk.vnt: 91, 92, 92a)
4. Marijona Kairavičienė (apsk.vnt: 93-97, 97a, 97b)
5. Marijona Moliuvienė (apsk.vnt: 98-103, 228-249)
6. Jadvisia Molytė (apsk.vnt: 104-112)
7. V. Rozonkevičienė (apsk.vnt: 91, 92, 92a)
8. Jadvyga Baublienė (apsk.vnt: 125-128)
9. Karkutienė , gyvenamoji vieta: Kamorūnai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 129, 130)
10. Marijona Žukauskienė , gyvenamoji vieta: Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 131)
11. Rožė Trainavičiūtė , gyvenamoji vieta: Kabeliai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 134-152, 170-175)
12. Katrina Valentukevičiūtė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 153-157)
13. Ona Valentukevičienė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 158-169, 191-205)
14. Petronėlė Gaidžiūtė , gyvenamoji vieta: Ašašninkai k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 170-190)
15. Malvina Baužytė (apsk.vnt: 206-217)
16. Agota Baužytė (apsk.vnt: 206-217)
17. Marytė Blaškaitė (apsk.vnt: 206-217)
18. Leonora Rašianienė (apsk.vnt: 223-227)
19. Ieva Kurkulionienė , gyvenamoji vieta: Kalėdonys k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 256)
20. Miknienė , gyvenamoji vieta: Butrimonys sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 285)
21. Karolina Levanavičienė (apsk.vnt: 288-295)
22. Miliauskienė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 288-295)
23. Karolina Levanavičienė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 288-295, 347-351, 356, 357)
24. Katrina Budėnienė , gyvenamoji vieta: Kalesninkai k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 307-322)
25. Petronėlė Bruzgienė , gyvenamoji vieta: Alovė sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 322-332)
26. Sužiedelienė , gyvenamoji vieta: Ulbinai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 333-335)
27. Mykolas Matjoška , gyvenamoji vieta: Kriviliai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 353)
28. Emilija Bruzgienė , gyvenamoji vieta: Dainava k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 322-332)
29. Kolėta Nasolienė , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 388)
30. Kolėta Nasolienė , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 388)
31. Aleksys Macijonas , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 425, 426, 430)
32. Stasys Nasolis , gyvenamoji vieta: Piliūnai k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 425, 426, 430)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (dainų tekstus)
2. Danutė Kuzinienė - katalogino (dainų melodijas)

 

← Į sąrašą