LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD II
Signatūra:LMD II 13
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Edmundo Deveikio dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 15,5x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 85
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 87 Edmundo Deveikio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 60 dainų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 60
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-60)
Užrašymo metai: iki: 1932
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Žinoma, kad rankraštis Lietuvių Mokslo Draugijai įteiktas 1932 m.
Užrašytojas: Edmundas Deveikis (orig: Edm. Deveikis) (pastabos: Švenčionių lietuvių gimnazijos VII kl. mokinys.)
Užrašymo vieta: 1. Buivydai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Buivydų sodž., Kaltinėnų par. , pastabos: apsk. vnt.: 19, 36)
2. Ceikiniai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Ceikinių parap. , pastabos: apsk. vnt.: 58)
3. Dūdos k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Dūdų sodž., Vydiškių par. , pastabos: apsk. vnt.: 1-5, 26, 35, 53)
4. Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kaltinėnų par. , pastabos: apsk. vnt.: 13-14, 34, 54-55, 60)
5. Kuzliškė k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kuzliškės sodž., Daugeliškio parap. , pastabos: apsk. vnt.: 15-17, 22, 41-42, 45-46, 50, 56)
6. Pipiriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pipiriškės, Palūšės par. , pastabos: apsk. vnt.: 18, 23, 27, 59)
7. Strigailiškis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Strigailiškio sodž., Vydiškių par. , pastabos: apsk. vnt.: 6-12, 20-21, 24-25, 28-33, 37-40, 43-44, 47-49, 51-52, 57)
Pateikėjai: 1. Šalnienė , gyvenamoji vieta: Dūdos k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-5)
2. Teofilė Vaickaitė , gyvenamoji vieta: Strigailiškis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 6-12, 20-21, 24-25, 28-33, 37-40, 43-44, 47-49, 51-52, 57)
3. Elena Kurpienė (orig: El. Kurpienė), gyvenamoji vieta: Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 13-14, 34, 54-55, 60)
4. Emilija Valeckaitė (orig: Em. Valeckaitė), gyvenamoji vieta: Kuzliškė k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 15-17, 22, 41-42, 45-46, 50, 56)
5. Gub. Pelenis , gyvenamoji vieta: Pipiriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 18, 23, 27, 59)
6. A. Kurpis , gyvenamoji vieta: Buivydai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 19, 36)
7. L. Deveikytė , gyvenamoji vieta: Dūdos k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 26)
8. Konstancija Deveikytė (orig: Konst. Deveikytė), gyvenamoji vieta: Dūdos k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 35)
9. Kazys Deveikis , gyvenamoji vieta: Dūdos k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 53)
10. Vilė Šimonaitė (orig: Vilia Šimonaitė), gyvenamoji vieta: Ceikiniai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 58)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1958 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 

← Į sąrašą