LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 67
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : K. Žilėno tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu, pabraukymai daryti mėlynu ir violetiniu pieštuku. Raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 21x34 cm.
Pastabos: Numeruojant vienetus praleistas nr. 31.
Nr. 174 žymi ne vienetą, o antraštę.

Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 25
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 107 (Pastabos: K. Žilėno tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 245 dainų tekstai, 76 liaudies medicinos pavyzdžiai, 1 pasaka, 34 mįslės, 1 užkalbėjimas, 2 vietovardžių sąrašai. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 359
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-161, 161a, 162-173, 286-291, 291a, 292-324, 324a, 325-355) (Pastabos: Nr. 31 praleistas)
2. PASAKOS (251)
3. MĮSLĖS (252-285)
4. LIAUDIES MEDICINA (175-250) (Pastabos: 174 pažymėta antraštė)
5. UŽKALBĖJIMAI (356)
Užrašymo metai: 1933
Užrašymo metų pastabos: Į LMD fondą tautosaka įteikta 1933 metais.
Užrašytojas: K. Žilėnas
Užrašymo vieta: 1. Rėviškė vs., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
2. Naujasis Daugėliškis sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugėliškio vals. )
3. Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Dubiškės, Mielagėnų vls. )
4. Dantiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Dunciškės )
5. Degsnė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Degsnės )
6. Pasamanė vs., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Pasamanio )
7. Paversmis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Paversmio )
8. Krikonys I k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Krikaniai )
9. Mielagėnai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Mielag. vals. )
10. Paversmis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paversmyje, Daugėliškio valsč. )
Pateikėjai: 1. J. Žilėnas , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 286, 288, 290, 291, 293, 295, 296, 298, 302, 327-329)
2. R. Bajarūnienė , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 287, 289, 291a, 292, 294, 297, 299-301, 303, 304, 338)
3. C. Vasiliauskienė , gyvenamoji vieta: Dantiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 305-308)
4. F. Bajarūnas , gyvenamoji vieta: Krikonys I k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 309)
5. V. Bartusėnaitė , gyvenamoji vieta: Dantiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 310)
6. Bartusėnienė , gyvenamoji vieta: Dantiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 311, 312, 337)
7. M. Bajarūnaitė , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 313, 314)
8. F. Bajarūnaitė , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 315)
9. S. Bajarūnaitė , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 316)
10. Bečelienė , gyvenamoji vieta: Degsnė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 317-321)
11. M. Stakauskas , gyvenamoji vieta: Degsnė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 322, 324a, 325)
12. Stakauskienė , gyvenamoji vieta: Degsnė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 323)
13. A. Stakauskas , gyvenamoji vieta: Degsnė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 324, 326)
14. B. Vasiliauskas , gyvenamoji vieta: Dantiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 330)
15. K. Smagurauskas , gyvenamoji vieta: Pasamanė k., Rimšės sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 331-334)
16. Bajarūnas , gyvenamoji vieta: Krikonys I k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 335, 336)
17. T. Murmienė , gyvenamoji vieta: Paversmis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 339)
18. V. Gudelis , gyvenamoji vieta: Paversmis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 340-348, 350, 351)
19. M. Malinauskienė , gyvenamoji vieta: Paversmis k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 349)
20. J. Bečelytė , gyvenamoji vieta: Rėviškė vs., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 353-355)
21. S. Bajarūnas , gyvenamoji vieta: Dubiškė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 251)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
3. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

← Į sąrašą