LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 2454
Kolekcija: Lietuvių tautosakos archyvo (1935–1939) rinkiniai
Archyvo antraštė : Panevėžio berniukų gimnazijos mokinių, vadovaujamų Petro Butėno, tautosakos rinkinys
Sudarymo vieta: 1. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr.
Gauta iš: Petras Būtėnas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta violetiniu, juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinį sudaro inventorinis lapas, laiškas ir stambus pluoštas užrašytos tautosakinės medžiagos. Rinkinys įrištas. Storesnio popieriaus viršelio nugarėlė suplyšusi. Rinkinio parametrai: 23x33,2 cm.
Pastabos: Rinkinyje esanti tautosaka užrašyta Panevėžio I gimnazijos mokinių. Ją perrašė ir tvarkė mokiniai Alfonsas Kubilius ir Zenonas Šulcas.

P. Būtėno laiškas pažymėtas Panevėžio I Gimnazijos antspaudu.

Rinkinyje Nr. 84 nebėra (šiuo numeriu buvo pažymėta dainos Nr. 83 tęsinys kitame puslapyje).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai (Pastabos: P. Butėno laiškas, siųstas kartu su užrašyta tautosakos medžiaga, Tautosakos Archyvo vedėjui.)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 189
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 63 (Pastabos: Petro Būtėno dainų rinkinys)

2. LMD I 665 (Pastabos: Petro Būtėno tautosakos rinkinys)

3. LMD I 704 (Pastabos: Petro Būtėno mįslių rinkinys)

4. LMD I 708 (Pastabos: Petro Būtėno ir Juozo Matelionio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 127 dainos, 1 ratelis, 5 pasakos, 2 sakmės, 1 anekdotas.
Inventorinimas patikslintas 2014 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 136
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-48, 48a, 49-113, 113a, 114-125)
2. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (126)
3. PASAKOS (127-131)
4. SAKMĖS (133, 134)
5. ANEKDOTAI (132)
Užrašymo metai: nuo: 1941 iki: 1942
Užrašytojas: 1. A. Sučila (orig: A. Sučyla) (pastabos: 1, 2)
2. Jonas Šaparnis (pastabos: apsk. vnt.: 3, 4, 8, 9)
3. Stasys Šipelis (pastabos: 5, 6, 41, 83, 87)
4. S. Žekonis (pastabos: apsk. vnt.: 11, 13)
5. Rymantas Šileikis (pastabos: apsk. vnt.: 12, 14, 96-98, 102, 103)
6. Petras Ladavičius (pastabos: apsk. vnt.: 15-17, 44, 72, 88)
7. Vincas Butrimas (pastabos: apsk. vnt.: 18-21, 23, 27-29, 40, 42, 43, 45, 73-75, 85, 90)
8. Stasys Matuzevičius (pastabos: apsk. vnt.: 22, 109)
9. Jonas Dambrauskas (pastabos: apsk. vnt.: 24, 25, 47, 69, 71, 76, 80, 82)
10. Mykolas Ežerskis (pastabos: apsk. vnt.: 30-39)
11. M. Misevičius (pastabos: apsk. vnt.: 46,86, 94, 118-122, 129)
12. Leonas Zdanevičius (pastabos: apsk. vnt.: 48, 49-53, 55, 56)
13. Juozas Marozas (pastabos: apsk. vnt.: 54, 61, 108)
14. Petras Gerulis (pastabos: apsk. vnt.: 57-60, 101, 107)
15. P. Astrauskas (pastabos: apsk. vnt.: 62, 63, 67, 68, 40, 78, 95)
16. Vytautas Strioga (pastabos: apsk. vnt.: 26, 64, 92, 128, 133, 134)
17. S. Skačkauskas (pastabos: apsk. vnt.: 77, 81, 91)
18. Aleksandras Kaminskas (pastabos: apsk. vnt.: 93)
19. Juozas Vertelka (pastabos: apsk. vnt.: 104, 105, 123, 124)
20. Edvardas Alekna (pastabos: apsk. vnt.: 106)
21. E. Sereika (pastabos: apsk. vnt.: 111, 112)
22. Bronius Lelys (pastabos: apsk. vnt.: 113, 114)
23. Gediminas Jakubonis (pastabos: apsk. vnt.: 113a)
24. Antanas Palionis (pastabos: apsk. vnt.: 115-117, 131)
25. A. Vaišvila (pastabos: apsk. vnt.: 126)
26. P. Kupnys (pastabos: apsk. vnt.: 127)
27. A. Tinfavičius (pastabos: apsk. vnt.: 130)
Užrašymo vieta: 1. Baroniškiai k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Baraiškių km. Pumpėnų vls. Panevėžio apskr... , pastabos: apsk. vnt.: 110)
2. Nieko nerasta (originale: ...Batakių km. Pumpėnų vls. Panevėžio apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 114 Vietovės identifikuoti nepavyko.)
3. Bučioniai k., Kėdainių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: ...Bučionių s. Surviliškio vls... , pastabos: apsk. vnt.: 54)
4. Batrakai k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Batrakų km. Pumpėnų vls. Panevėžio apskr... , pastabos: apsk. vnt.: 113)
5. Karužiškiai k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Karužiškių k. Panevėžio vls. , pastabos: apsk. vnt.: 79, 81, 91)
6. Nakrošiai k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Nakrošių s. Panevėžio vls. ir apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 8)
7. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Panevėžio , pastabos: apsk. vnt.: 48-53, 55, 56, 130-132)
8. Puponys k. dal., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Papornių km. Kupiškio vls... , pastabos: apsk. vnt.: 106)
9. Siauriai k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Siaurių km. Kupiškio valsč. , pastabos: apsk. vnt.: 60)
10. Umėnai k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: ...iš Umėnų k. Troškūnų vls... , pastabos: apsk. vnt.: 73-75, 85, 90)
11. Zubiškiai k. dal., Upytės sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Zubiškių km. Naujamiesčio vl... , pastabos: apsk. vnt.: 115, 117)
12. Žydeliai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...iš Žydelių s. Krekenavos vls. , pastabos: apsk. vnt.: 61, 108)
13. Nieko nerasta (originale: ...Junkūnų km. Vabalninko vals. Biržų apskritis... , pastabos: apsk. vnt.: 104, 105, 123, 124 Vietovės identifikuoti nepavyko.)
14. Kuosėnai k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Kuosėnų s. Kupiškio vls... , pastabos: apsk. vnt.: 113a)
15. Mickūniškiai k., Traupio sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: ...Mickūniškių km.... , pastabos: apsk. vnt.: 26, 64-66, 92, 128, 133, 134 Valsčius nenurodyta. Spėjama, kad tai kaimas Anykščių r.)
16. Nociagala k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Nacegalos km. Naujamiesčio valsč. Panevėžio apsk... , pastabos: apsk. vnt.: 15-17, 44, 72, 88)
17. Pašiliai k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Pašilių kaime, Panevėžio valsč. , pastabos: apsk. vnt.: 5, 6, 41, 83, 87)
18. Pyragiai k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Piragų kaim. Kupiškio valsčiaus , pastabos: apsk. vnt.: 46, 86 Prie nr. 46 nurodoma, kad pateikėja gyveno Kupiškio k. (orig.... iš Kupiškio km., Kupiškio vls.) )
19. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Pušaloto sen. , pastabos: apsk. vnt.: 62, 63, 67, 68, 70, 78, 95, 127)
20. Smilgeliai k., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Smilgelių k., Pumpėnų vls... , pastabos: apsk. vnt.: 22, 109)
21. Stetiškiai vs., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Stetiškių km., Panevėžio vls. , pastabos: apsk. vnt.: 1, 2)
22. Nieko nerasta (originale: ...Stutkūnų vnk. Panevėžio apsk. ir vls. , pastabos: apsk. vnt.: 3, 4 Vietovės identifikuoti nepavyko.)
23. Troškūnai m., , Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: ...Troškūnuose , pastabos: apsk. vnt.: 18-21, 23, 27-29, 40, 42, 43, 45)
24. Nieko nerasta (originale: ...Ūtos s. Panevėžio vls. , pastabos: apsk. vnt.: 57-60, 99-101, 107 )
25. Vilkiškiai k., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ...Vilkiškio km. Pumpėnų vls... , pastabos: apsk. vnt.: 126)
26. Braškiai k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (originale: ..Braškių km., Biržų apsk. , pastabos: apsk. vnt.: 94, 129)
27. Gaigaliai k., Užpalių sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: iš Užpalių valsč., Utenos apskr. Gaigalių km... , pastabos: apsk. vnt.: 12, 14, 96-98, 102, 103)
Pateikėjai: 1. A. Sučilienė , gyvenamoji vieta: Stetiškiai k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1, 2)
2. Kotryna Šaparnienė (apsk.vnt: 3, 4, 9)
3. Kotryna Šipelienė , gyvenamoji vieta: Pašiliai k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 5, 6, 41, 83, 87)
4. Petronėlė Zablockienė , gyvenamoji vieta: Pašiliai k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 6)
5. V. Telyčėnienė (apsk.vnt: 7, 10)
6. Nakrošienė , gyvenamoji vieta: Nakrošiai k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 8)
7. Emilija Šileikienė , gyvenamoji vieta: Gaigaliai k., Užpalių sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 12, 14, 96-98, 102, 103)
8. Veronika Ladavičienė (orig: Ladavtienė), gyvenamoji vieta: Nociagala k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Prie kūrinio Nr. 44 nurodoma pavardė Ladavičienė.; apsk.vnt: 15-17, 44, 72, 88)
9. Karolina Lapeikienė , gyvenamoji vieta: Troškūnai m., , Anykščių r. sav., Utenos apskr., kilmės vieta: Umėnai (apsk.vnt: 18, 19-21, 23, 27-29, 40, 42, 43, 45, 73-75, 85, 90)
10. P. Jankeliūnienė , gyvenamoji vieta: Smilgeliai k., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 22, 109)
11. Petronėlė Dambrauskaitė (apsk.vnt: 24, 25, 47, 69, 71, 76, 80, 82)
12. M. Mikeškienė , gyvenamoji vieta: Mickūniškiai k., Traupio sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 26, 92)
13. Anelija Gudelienė , gyvenamoji vieta: Kupiškis m., , Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 46, 87)
14. M. Zdanevičienė (orig: Zdanavičienė), gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 48, 49, 51, 52, 56)
15. Stankevičienė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 50, 53, 55)
16. Agota Marozienė , gyvenamoji vieta: Bučioniai k., Kėdainių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 54)
17. Morta Černiauskienė (apsk.vnt: 57, 58, 59, 107)
18. Jonas Gerulis , gyvenamoji vieta: Siauriai k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 60)
19. Agota Marozienė-Kiaunytė , gyvenamoji vieta: Žydeliai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 61)
20. Astrauskienė , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 62, 63, 67, 68, 70, 78, 95)
21. O. Mikeškienė (apsk.vnt: 64-66, 133, 134)
22. V. Pilkaitė (apsk.vnt: 77)
23. Nekrošius , gyvenamoji vieta: Karužiškiai k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 79, 81, 91)
24. V. Sprindienė , gyvenamoji vieta: Braškiai k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 94, 129)
25. Ona Marozienė (apsk.vnt: 99-101)
26. Konstancija Levickaitė , gyvenamoji vieta: Junkūnai k., Obelių sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 104, 105, 123, 124)
27. Ona Lelienė , gyvenamoji vieta: Puponys k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 106)
28. Petras Marozas , gyvenamoji vieta: Žydeliai k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 108)
29. Petronėlė Valiūnienė , gyvenamoji vieta: Baroniškiai k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 110)
30. Ona Sereikienė (apsk.vnt: 111, 112)
31. Ona Valantinienė , gyvenamoji vieta: Batrakai k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 113)
32. Domicelė Jakubauskienė , gyvenamoji vieta: Kuosėnai k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 113a)
33. Palionienė , gyvenamoji vieta: Zubiškiai k. dal., Upytės sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 115, 117)
34. R. Jovaišienė (apsk.vnt: 116)
35. Gailiūnienė , gyvenamoji vieta: Pušalotas mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 125, 127)
36. Stasė Misevičienė (apsk.vnt: 118-122)
37. Eugenija Paškevičiūtė , gyvenamoji vieta: Vilkiškiai k., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 126)
38. K. Aleksiūnienė , gyvenamoji vieta: Mickūniškiai k., Traupio sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 128)
39. Ona Šukienė iš Panevėžio , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 130)
40. Elzė Jackevičiūtė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 131)
41. Stasys Šukys , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 132)
42. Petrė Valentinienė (apsk.vnt: 114)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Pasak. taut. sukat. 1974.V.5)
2. Eligija Garšvienė - skaitmenino

 

← Į sąrašą