LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 137
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Prano Veiverio pasakų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės, tvarkingas. Popierius ryškiai pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs. Rinkinio pirmas ir paskutinis lapas suklijuoti lipnia juostele. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 24
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1021

Anotacija: Rinkinį sudaro 24 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 24
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-24)
Užrašymo metai: nuo: 1901 iki: 1910
Užrašymo metų pastabos: Minimi užrašymo metai: 1901, 1907, 1908, 1909, 1910.
Užrašytojas: Pranas Veiverys (orig: Pr. Veiverys)
Užrašymo vieta: 1. Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Belevičiai k., Veiverių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Belevyčių sodž., Veiverių parap. )
3. Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Jokimiškio dvaras, Pakuonio parap. )
4. Mastaičiai k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: Mastaičių k., Garlevos parap. )
5. Šaltupis k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Naujas Šaltupis, Prienų parap. , pastabos: Šaltupio kaimas yra Išlaužo ir Pakuonio seniūnijoje.)
6. Rokai k., Rokų sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: Rokų k., Panemunės parap. )
7. Sabalėnai k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (originale: Sabalėnų k., Pakuonio parap. )
Pateikėjai: 1. Tafilius Reveltas (orig: Tafilius Reveltas), gyvenamoji vieta: Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2)
2. Jurgis Krasauskas , gyvenamoji vieta: Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 4)
3. Juozas Kazlauskas , gyvenamoji vieta: Rokai k., Rokų sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 5)
4. Karolius Grinkevičius (orig: Karolius Grinkevyčius), gyvenamoji vieta: Sabalėnai k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7, 22)
5. Andrius Veiverys , gyvenamoji vieta: Garliava sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 8)
6. Marijona Senikienė , gyvenamoji vieta: Šaltupis k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 9)
7. Jurgis Juočiūnas , gyvenamoji vieta: Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10)
8. Magdalena Kazlauskienė (orig: Magdeliana Kazlauskienė), gyvenamoji vieta: Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11, 21)
9. Pranas Veiverys (orig: Pranas Veiverys), gyvenamoji vieta: Mastaičiai k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 12, 17, 18, 24)
10. Magdalena Veiverienė (orig: Magdeliana Veiverienė), gyvenamoji vieta: Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 13)
11. Motiejus Veiverys (orig: Motiejus Veiverys), gyvenamoji vieta: Garliava m., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1, 3, 6, 14, 16)
12. Ieva Krasauskienė (orig: Jieva Krasauskienė), gyvenamoji vieta: Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 15)
13. Antanas Skučas , gyvenamoji vieta: Belevičiai k., Veiverių sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 19)
14. Andrius Petravičius (orig: Andrius Petravyčius), gyvenamoji vieta: Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 20)
15. Marijona Kliauzienė (orig: Marijona Kleuzienė), gyvenamoji vieta: Jokimiškis k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 23)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

← Į sąrašą