LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 316
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jurgis Elisonas
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, paskutiniai lapai nuplyšę, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, raštas įskaitomas; parametrai 17,2x22 cm.
Pastabos: Tautosakos užrašytojas rinkinyje nenurodytas. J. Elisono pavardė nustatyta lyginant šį rinkinį su kitais jo Tautosakos archyve saugomais rinkiniais.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 34
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 550 Rinkinyje – J. Elisono užrašyta tautosaka.

2. LMD I 912 Petro Avižonio ir Jurgio Elisono medžiaga žodynui

3. LMD I 661 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys

4. LMD I 1032 Jurgio Elisono dainų rinkinys

5. LMD I 868 Jurgio Elisono tautosakos rinkiny

Anotacija: Rinkinį sudaro 3 pasakos, 2 sakmės, 3 padavimai, 6 pasakojimai, 2 užkalbėjimai, 2 žaidimai. Inventorinimas tikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 18
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 8-9)
2. PADAVIMAI (2-3, 6)
3. SAKMĖS (5, 6a)
4. PASAKOJIMAI (4, 8a, 11, 3-14, 16)
5. UŽKALBĖJIMAI (7, 10) (Pastabos: Tekstuose aprašoma maginė gydomoji praktika.)
6. ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ FOLKLORAS (12, 15)
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, kad XX a. I p.
Užrašytojas: Jurgis Elisonas
Užrašymo vieta: 1. Linkiškiai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: iš Linkiškiu )
2. Naujikai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: iš Naujiku )
3. Palėvenė mstl., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: iš Palavena )
Pateikėjai: 1. Burkauskas (orig: Burkaucskas), gyvenamoji vieta: Linkiškiai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1-5)
2. Gudonis (orig: Gudoniz), gyvenamoji vieta: Palėvenė mstl., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 6)
3. Jakštonis (orig: Jakštoniz), gyvenamoji vieta: Naujikai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 8, 8a, 9-10)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (tikslino inventorinimą 2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 

← Į sąrašą