LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 621
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:„Folklioras” Burtai, striokai ir pasakos
Archyvo antraštė : Petro Marecko tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1926
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius)
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, vietomis tapęs blyškiai rudos spalvos. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x17 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu, LMD inventorinimo antspaudu su rinkinio numeriu.

Rinkinio kūriniai Nr. 119-125 yra surasti, tvarkant ikikarinius dainų nuorašus (pastaba rinkino gale).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 31
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 197

Anotacija: Rinkinį sudaro: 20 sakmių, 1 padavimas, 1 pasakojimas, 100 tikėjimų, 3 liaudies medicina, 1 užkalbėjimas, 1 mįslė.
Inventorinimas patikslintas 2011 m.

Bendras turinio vienetų kiekis: 127
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (16, 32a, 56-61, 65-74, 113, 115)
2. PASAKOJIMAI (125 )
3. PADAVIMAI (114 )
4. TIKĖJIMAI (1-15, 17-23, 26-31, 33-41, 44-55, 61-64, 75-112, 116-124)
5. LIAUDIES MEDICINA (24, 25, 43)
6. MĮSLĖS (32)
7. UŽKALBĖJIMAI (42)
Užrašymo metai: 1926
Užrašymo metų pastabos: LMD fondams tautosaka įteikta 1926 metais.
Užrašytojas: Petras Mareckas
Užrašymo vieta: 1. Baisogala mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Baisogalos mstl., Kauno apyl. )
2. Dūkštas sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Dūkštų par. )
3. Kalviškiai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kalviškių sod., Dūkšto par. )
4. Nieko nerasta (originale: Kupčelių sod., Apso par., Braslavos apsk. (Kupčelių k., Breslaujos r., Vitebsko sr., Baltarusija) )
5. Nieko nerasta (originale: Leliušių sod., Pelesos par., Lydos aps. (Leliušių k., Varanavo r., Gardino sr., Baltarusija) )
Pateikėjai: 1. Nastazija Čabaterūnas (apsk.vnt: 1-32a)
2. Juozas Kauza (pastabos: Leliušių sod., Pelesų par., Lydos aps. ; apsk.vnt: 36-61)
3. Jonas Bartaška , gyvenamoji vieta: Dūkštas sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 61-64)
4. Ona Bobkevičaitė , gyvenamoji vieta: Baisogala mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 65-89, 110-114)
5. Ludgarda Petravičiūtė (orig: Ludgarda Petravičiutė), gyvenamoji vieta: Kalviškiai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 90-109)
6. Albina Umbrasaitė (apsk.vnt: 115)
7. Surinienė (orig: Surinėnė) (apsk.vnt: 116-118)
8. Petras Mareckas , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 33-35)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Irena Žilienė - inventorino

 

← Į sąrašą