LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 330
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1904
Sudarytojas (-ai): 1. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašytas ant permatomo popieriaus juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas; parametrai 14x22 cm.
Pastabos: G. Petkevičaitės-Bitės autorystę nustatė Br. Kerbelytė, palyginus rankraštį su autografu (LKLIR F2-434).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 9
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 1 pasaka, 2 sakmės, 1 padavimas, 6 tikėjimai. Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 10
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1)
2. SAKMĖS (2, 10)
3. PADAVIMAI (4)
4. TIKĖJIMAI (3, 5-9)
Užrašymo metai: 1904
Užrašytojas: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Užrašymo vieta: 1. Švaininkai k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
2. Papiškiai k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
3. Tirkšlioniai vs., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Tirkšlionių sodž, Smilgių par. )
Pateikėjai: 1. Jonas Mosteika , gyvenamoji vieta: Tirkšlioniai vs., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Julija Žymantienė-Žemaitė (orig: Jul. Žim.) (pastabos: Prie kai kurių tekstų parašyta „Jul. Žim.“. Spėjama, kad šių tekstų pateikėja yra rašytoja Julija Žymantienė-Žemaitė. G. Petkevičaitė-Bitė ir J. Žymantienė-Žemaitė artimai bendravo.; apsk.vnt: 2-3, 7-10)
3. Adomas Giedrikis , gyvenamoji vieta: Švaininkai k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 4)
4. Ona Juozapaitytė (orig: Ona Juozapaitaiči), gyvenamoji vieta: Papiškiai k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 5-6)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

← Į sąrašą