LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 347
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : J. Lukošiaus dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. J. Lukošius
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, paskutinis puslapis suplyšęs, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas; parametrai – 13x21 cm.
Pastabos: Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD inventoriniu antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 75
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 34 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-34)
Užrašymo metai: 1912
Užrašymo metų pastabos: orig. 21.X.12
Užrašytojas: J. Lukošius
Užrašymo vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (originale: Užupės kaimas Surviliškio par., Kauno ap. ir gub. )
Pateikėjai: 1. Ona Stanislavavičiūtė (orig: Ona Stanislavičiukė), gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 1, 5, 6, 13)
2. Juozas Lukošius , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 2)
3. Ona Lukošytė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 3-4)
4. Morta Lukošytė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 7)
5. Katrė Lukošienė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 8)
6. Salemonas Gedeika , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 9,15-29)
7. Ona Petrauskytė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 10)
8. Benedikta Lukošytė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 11)
9. Teofilija Urbelytė (orig: Tofėlija), gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 12)
10. Ona Jeibakytė , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 14)
11. Augustinas Žigas , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 30)
12. Vincas Sereika , gyvenamoji vieta: Užupės k., Upininkų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 31-34)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 

← Į sąrašą