LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 916
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainų rinkinys (Krikiecių dainų). 1912 ir 1913 m.
Archyvo antraštė : Bronislovo Liesio ir Edvardo Kriščiūno dainų su melodijomis rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, išsegtas, lapų kraštai nuplyšę, popierius purvinas, nusėtas rudomis dėmėmis, rašyta juodu rašalu ir violetiniu pieštuku, raštas aiškiai įskaitomas; parametrai skirtingi: 18,5x27, 16,3x24,5 cm.
Pastabos: 1-45 melodijų numeracija sumaišyta. Tikroji – ranka rašyti skaičiai prie melodijų pavadinimo.
Originali antraštė užrašyta prie Edvardo Kriščiūno užrašytų dainų.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 54
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 800 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys, kuriame yra iš B. Liesio užrašyti anekdotai.

Anotacija: Rinkinį sudaro 73 dainos su melodijomis ir 1 instrumentinis kūrinys.

Bendras turinio vienetų kiekis: 74
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-73)
2. INSTRUMENTU ATLIEKAMI ŠOKIAI (74) (Pastabos: Polka atlikta smuiku. )
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1914
Užrašymo metų pastabos: B. Liesio dainų melodijos užrašytos 1910 m., E. Kriščiūno – 1912-1914 m. Lietuvių mokslo draugijai įteikta 1910-1913 metais.
Užrašytojas: 1. Edvardas Kriščiūnas (pastabos: užrašė 46-74 nr. )
2. Bronislavas Liesis (pastabos: Ramygalos banyčios vargoninkas. Užrašė 1-45 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Kriukai mstl., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Joniškio paštas, Kriukų mst., Skakų v., Šiaulių aps., Kauno gub. )
2. Juškaičiai k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Juškaičių s., Ramygalos par. )
3. Mėdžiūnai k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Mėdžiūnai, Medžiūnai, Ramygalos par. )
4. Melninkai k., Kėdainių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Melninkų k., Apytalaukio par. )
5. Okainiai k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Okainių s., Truskavos par. )
6. Pašilėliai k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Pašiliai, Truskavos par. )
7. Pampliai k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pumplių s., Ramygalos par. )
8. Ramygala m., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Ramygalos m. )
9. Skakai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Skakuose )
Pateikėjai: 1. Salemutė Zalatoriūtė (orig: Salemutė Zalatoriukė), gyvenamoji vieta: Pampliai k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1-3, 5)
2. Zosė Baniukaitytė (orig: Zosia Baniukaičiukė), gyvenamoji vieta: Melninkai k., Kėdainių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 4, 10)
3. Marytė Marozaitė (orig: Marytė Marozytė, Marazytė), gyvenamoji vieta: Ramygala m., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 6-8)
4. Viktutė Saldžiūtė (orig: Viktutė Saldžiukė), gyvenamoji vieta: Okainiai k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 9, 28)
5. Ona Samsonaitė (orig: Onytė Samsonytė), gyvenamoji vieta: Ramygala m., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 11-12)
6. Bogusė Masiokaitė (orig: Bogusė Masiokytė), gyvenamoji vieta: Juškaičiai k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 13-14, 25-27)
7. Kazys Narsutis , gyvenamoji vieta: Ramygala m., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 158)
8. Nastė Narsutytė (orig: Nastė Narsučiukė), gyvenamoji vieta: Ramygala m., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 16-24, 44-45)
9. Ona Žukaitė (Žukytė) (orig: Ona Žukaitė, Ona Žukytė), gyvenamoji vieta: Pašilėliai k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 29-32)
10. Petras Vertelka , gyvenamoji vieta: Mėdžiūnai k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 33-43)
11. Juozapas Drazdauskas (orig: Juozapas Drazdautskas), gyvenamoji vieta: Kriukai mstl., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 52)
12. Vincas Pečiulis , gyvenamoji vieta: Kriukai sen., , Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 54-55, 70, 71-73)
13. Edvardas Kriščiūnas , gyvenamoji vieta: Skakai k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 74)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m.)
2. Genovaitė Četkauskaitė - katalogino (1959 m. sukatalogino melodijas.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 

← Į sąrašą