LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 149
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu ir raudonu rašalu. Raudonas rašalas pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 15,5x20,5 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 172
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 14 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys

2. LMD III 29 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys

3. LMD III 65 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys

4. LMD III 66 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys

5. LMD III 183 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys

6. LMD III 114 Vytauto Didžiojo gimnazijos Kraštotyros kuopelės tautosakos rinkinys, kuriame yra H. Gudelaičio užrašytos pasakos

Originalai, kopijos: 1. LTR 2921 yra LMD III 149 kopija.
Anotacija: Rinkinį sudaro 104 dainos, 1 oracija, 1 humoristinis pasakojimas, 1 sapnas ir jo aiškinimas, 29 liaudies medicinos tekstai, 2 etnografiniai aprašai, 2 užkalbėjimai, 2 minklės, 86 mįslės, 4 greitakalbės, 44 patarlės ir priežodžiai, 271 tikėjimas, 1 pasaka be galo, 146 trumpieji pasakymai. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 697
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (298-333, 333a, 334, 334a, 335-336, 336a, 337-342, 342a, 342b, 343, 345-347, 349-369, 372-375, 375a, 376-389, 390a, 390b, 390c, 391-394, 348 (115-117))
2. ORACIJOS (371)
3. HUMORISTINIAI PASAKOJIMAI (242)
4. SAPNAI IR JŲ AIŠKINIMAS (265)
5. LIAUDIES MEDICINA (10, 21-22, 53-54, 84, 150, 157-158, 197-201, 204, 210-212, 214-219, 229, 286, 288, 348 (158-159))
6. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (227-228)
7. UŽKALBĖJIMAI (103, 123)
8. ANEKDOTINĖS MINKLĖS (348 (1-2))
9. MĮSLĖS (348 (24), 370 (1-85))
10. GREITAKALBĖS (348 (3, 70-71, 153))
11. PRIEŽODŽIAI (348 (10-15, 17, 20, 38-44, 81, 86-92, 94, 96, 101, 111, 119, 125, 129-131, 142-144, 149, 151, 152, 154, 174, 176, 178, 190, 194))
12. PATARLĖS (348 (10-15, 17, 20, 38-44, 81, 86-92, 94, 96, 101, 111, 119, 125, 129-131, 142-144, 149, 151, 152, 154, 174, 176, 178, 190, 194))
13. TIKĖJIMAI (1-9, 11-20, 23-52, 55-83, 85-102, 104-122, 124-149, 151-156, 159-196, 202-203, 205-209, 213, 220-226, 230-241, 243-264, 266-285, 287, 289-297, 348 (21))
14. PASAKOS BE GALO (348 (118))
15. TRUMPIEJI PASAKYMAI (348 (4-9, 16, 18-19, 22-23, 25-37, 45-69, 72-80, 82-85, 93, 95, 97-100, 102-110, 112-114, 120-124, 126-128, 132-141, 145-148, 150, 155-157, 160-173, 175, 177, 179-189, 191-193, 195-205)
Užrašymo metai: nuo: 1912 iki: 1934
Užrašytojas: Hubertas Gudelaitis
Užrašymo vieta: 1. Berniūnai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Berniūnų sodž., Kaltinėnų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 390-394, 348(183-205), 390-394)
2. Biržija k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Biržijos sodž., Kaltinėnų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 234-289 )
3. Buivydiškė k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (originale: Buivydų sodž., Kaltinėnų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 210-233, 338-346)
4. Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Kaltinėnų parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 123-174)
5. Labanoras mstl., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Labanoro miestelis , pastabos: apsk. vnt.: 330)
6. Maksiūnai k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Maksiunų sodz., Linkmenų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 206-209, 336-337, 348(38-100))
7. Mozūriškė k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Mozūriškės sodž., Linkmenų par. , pastabos: apsk. vnt.: 348(101-118))
8. Peliagrinda k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Pelegrindos sodž., Kaltinėnų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 320-329, 348(34-37), 371)
9. Šakališkė k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Šakališkės sodž., Kaltinėnų parap. , pastabos: apsk. vnt.: 175-186)
10. Seniškis k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Seniškio sodžiuje, Kaltinėnų parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 1-122, 187-205, 210-219, 335, 348(1-33))
11. Kukliai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: sodž. Kukliai, Kaltinėnų parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 298-319, 375-390, 348(119-182) )
12. Pupiškė k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: sodž. Pupiškes, Linkmenų prp. , pastabos: apsk. vnt.: 347)
13. Stagalėnai k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Stagalenų sodž., Linkmenų parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 331-334)
14. Tverečius mstl., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tverečiaus m. , pastabos: apsk. vnt.: 123)
Pateikėjai: 1. Ona Gudelienė , gyvenamoji vieta: Seniškis k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1-122, 210-219)
2. Uršulė Gudelienė , gyvenamoji vieta: Seniškis k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1-122)
3. Eva Gylienė (orig: Ėva Gylienė), gyvenamoji vieta: Tverečius mstl., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 123)
4. Konstancija Rakštelytė , gyvenamoji vieta: Kaltanėnai sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 123-174)
5. Kazimiera Vaitkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Šakališkė k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 175-186)
6. Jadvyga Vaitkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Šakališkė k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 175-186)
7. Marijona Rukšėnienė (orig: Marė Rukšienėne), gyvenamoji vieta: Seniškis k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 187-205, 335)
8. Ona Žemaitytė , gyvenamoji vieta: Maksiūnai k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 206-209)
9. Liucija Ankienė , gyvenamoji vieta: Buivydai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 210-233, 338-346)
10. A. Vilūnienė (orig: A. Vilūnėne), gyvenamoji vieta: Biržija k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 234-289)
11. Marijona Raistenienė (orig: Marė Raistenienė), gyvenamoji vieta: Kukliai k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 298-319, 375-390)
12. Agota Palakauskienė , gyvenamoji vieta: Labanoras mstl., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 330)
13. Ona Kindurienė , gyvenamoji vieta: Peliagrinda k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 320-329)
14. Cicilija Rastenienė , gyvenamoji vieta: Stagalėnai k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 331-334)
15. Juozas Saulius , gyvenamoji vieta: Peliagrinda k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 371)
16. Agota Varnienė , gyvenamoji vieta: Pupiškė k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 347)
17. Vincas Saulius (Maksiūnų k.) , gyvenamoji vieta: Maksiūnai k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 336-337)
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino
2. Elena Mažulienė - katalogino (1961 m. sukatalogino dainų tekstus.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

 

← Į sąrašą