LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 943
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Alfonso Bielinio, Viljo Johannes Mansikkos, kun. Gumbaragio, J. Varno, B. Čepulionio užkalbėjimų rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutiniškos būklės. Rašyta juodu, ryškiu rašalu. Rašysena aiški, įskaitoma. Rankraščio kopijos spausdintos mašinėle. Rinkinio parametrai: nuo 21,8x3 cm., 17,5x21,8 cm. iki 18x11 cm.
Pastabos: Vokas-inventorinis lapas pažymėtas LTA numeracijos antspaudu.
Nr. 1-29 – Alf. Bielinio ir prof. Viljo Johannes Mansikkos 1928-1929 m. surinktos tautosakos originalai ir kopijos. (Kopijos inventorinio numerio neturi).
Nuo 59 iki 68 skeno yra J. Varno užrašytos tautosakos kopijos be inventorinių numerių. Originalus žiūrėti LMD I 275 (1-9).
Nuo 69 iki 75 skeno ra B. Čepulionio užrašytos tautosakos kopijos be inventorinių numerių. Originalus žiūrėti LMD I 274 (20-26).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 75
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų , 3. baltarusių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 940 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

2. LMD I 941 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys)

3. LMD I 944 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

4. LMD I 945 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

5. LMD I 946 (Pastabos: Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos ir kt. užkalbėjimų rinkinys)

6. LMD I 942 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 45 užkalbėjimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 29
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. UŽKALBĖJIMAI (1-29)
Užrašymo metai: nuo: 1923 iki: 1929
Užrašytojas: 1. Alfonsas Bielinis (pastabos: Užrašė Nr. 1-26)
2. Viljo Johannes Mansikka (pastabos: Užrašė Nr. 1-26)
3. Gumbaragis (pastabos: Užrašė Nr. 30)
4. Jonas Varna
5. B. Čepulionis
Užrašymo vieta: 1. Bernotai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Melagėnų parap. Bernotų... )
2. Juodagalviai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Melagėnų parap. Juodagalvių... )
3. Mėčionys k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk. Melagėnų par. Miečionys )
4. Paliesius k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk. Melagėnų par. Paliesius )
5. Mielagėnai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk., Melagėnai )
6. Salomenka k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk., Melagėnų par., Salamenka )
7. Tumelėnai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk., Melagėnų v., Tumelėnai )
8. Dimbeliai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Švenčionių apsk., Melagėnų valsč. Dimbeliai )
Pateikėjai: 1. Gumbaragis , gyvenamoji vieta: Mielagėnai mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Kastusia Mikasienė , gyvenamoji vieta: Paliesius k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 3, 6-8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24-26)
3. Adolius Kodys , gyvenamoji vieta: Mėčionys k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 9)
4. Dudelienė , gyvenamoji vieta: Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 11)
5. Vincas Jakštas , gyvenamoji vieta: Mėčionys k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 17)
6. V. Subačius (apsk.vnt: 22)
7. Krisia Girdziušienė , gyvenamoji vieta: Tumelėnai k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 23)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 

← Į sąrašą