LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 941
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, sudarytas iš originalių tekstų ir jų kopijų. Originalai rašyti ranka juodu rašalu, kopijos – spausdintos mašinėle. Tekstai rašyti tarmiškai lenkiškais rašmenimis, raštas įskaitomas; parametrai skirtingi: 11x18, 11,5x19 cm.
Pastabos: Prie rinkinio pridėti nežinomo asmens rašyti lapeliai su pastabomis, kuriose nurodyti tautosakos užrašytojai, užrašymo metai, bei originalų ir kopijų sudarymo tvarka.
Rankraščio vokas pažymėtas LTA antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 40
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 160 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

2. LMD I 197 a Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

3. LMD I 183 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

4. LMD I 457 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

5. LMD I 474 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

6. LMD I 475 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

7. LMD I 485 Rinkinyje – P. Nalivaikos ir A. Bielinio užrašyta tautosaka.

8. LMD I 589 Rinkinyje – A. Bielinio užrašyta tautosaka.

Anotacija: Rinkinį sudaro 18 užkalbėjimų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 18
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. UŽKALBĖJIMAI (1-18)
Užrašymo metai: nuo: 1928 iki: 1929
Užrašytojas: 1. Alfonsas Bielinis
2. Viljo Johannes Mansikka
Užrašymo vieta: 1. Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Miežonys, gminas Mikailavo, Švenčionys )
2. Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: pow. Swieciany, gm. Michalowo, Ragaučina )
Pateikėjai: 1. Paulina Šiekštelytė , gyvenamoji vieta: Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1, 3-4, 6, 9-12, 14, 17-18)
2. Matlaševičius , gyvenamoji vieta: Mėžionys k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 2, 5, 13, 16)
3. Marcelė Navikienė (orig: Marcelia Navikienė), gyvenamoji vieta: Ragaučina k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 15)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

← Į sąrašą