LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 457
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė vidutinė. Rašyta violetiniu, juodu, žaliu rašalu, paprastu ir mėlynu pieštuku. Didesnė dalis teksto neįskaitoma. Rinkinys sudarytas iš atskirų sąsiuvinių ir popieriaus lapelių. Rinkinio parametrai 17x21 cm.
Pastabos: Rinkinyje gausu LMD 1907 m. antspaudu pažymėtų puslapių. Pateikėjų pavardės ir užrašymo vietos dėl trumpinimo ir sunkiai įskaitomos rašysenos yra neaiškios.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. piešiniai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 201
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 648 Elenos Barauskaitės tautosakos rinkinys

2. LMD I 160 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 183 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 474 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 475 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

6. LMD I 582 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

7. LMD I 587 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 589 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

9. LMD I 660 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 940 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

11. LMD I 941 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys)

12. LMD I 942 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

13. LMD I 944 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

14. LMD I 945 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

15. LMD I 946 (Pastabos: Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys)

16. LMD I 975 (Pastabos: Alfonso Bielinio užkalbėjimų rinkinys)

17. LMD I 1051 (Pastabos: Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas)

18. LMD I 197 a (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 1 daina, 33 sakmės, 16 pasakojimų, 322 tikėjimai, 1 burtas, 15 liaudies medicinos aprašų, 2 užkalbėjimai, 1 sveikinimas, 1 etnografinių klausimų sąrašas.
Inventorinimas patikslintas 2011 m. Dėl neįskaitomos rašysenos inventorinimas gali būti netikslus.
Bendras turinio vienetų kiekis: 392
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (263)
2. SAKMĖS (1/1–4, 1/6–21, 8/1, 256–262, 264–266, 280, 281)
3. PASAKOJIMAI (1/5, 1/22–24, 10, 14, 15, 17, 25, 290, 291/2, 291/3, 291/6, 291/9, 294, 296) (Pastabos: Nr. 290 – pasakojimas apie Moksleivių Folkloristų Kuopos veiklą.)
4. TIKĖJIMAI (1/25–27, 2–7, 8/2–20, 9, 11–13, 14a, 16, 18–24, 25b, 26–255, 267–279, 282–289, 291/1, 291/4, 291/5, 291/7, 293/1–25)
5. Burtai (291/8)
6. LIAUDIES MEDICINA (291/10–24)
7. UŽKALBĖJIMAI (295/1, 295/2)
8. SVEIKINIMAI (25a) (Pastabos: Sveikinimas rašytas Jono Basanavičiaus jubiliejui.)
9. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (292) (Pastabos: Tai klausimų sąrašas, skirtas etnografinės ir tautosakonės medžiagos rinkimui.)
Užrašymo metai: nuo: 1920 iki: 1927
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs užrašymo metai nenurodyti.
Užrašytojas: Alfonsas Bielinis (pastabos: Rinkinyje yra ir kita ranka rašytų tekstų, bet užrašytojas nenurodytas.)
Užrašymo vieta: 1. Bešoniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bešonių k., Kluovainio p., Panevėžio aps. )
2. Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Čižiunų k., Rimšės par. )
3. Daubariškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daubariškė )
4. Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (originale: Gervėčiai )
5. Girežeris k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Giražerių kaimo, Varėnos par. )
6. Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Latakiškės s., Tverečiaus vals., Švenč. ap. )
7. Linkmenys k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Linkmenys, Švenčionys )
8. Noreikiškės k., Inturkės sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: Noreikiškė, Intur.prp. )
9. Paberžė k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Paberžė, Kalesnykų prp., Lydos ap. )
10. Punskas mstl., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (originale: Punskas )
11. Rokiškis m., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Rokiškis )
12. Siesikai mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Siesiekų pri Ukmergės )
13. Švenčionys m., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Švenčionys )
14. Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkininkai )
15. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius )
Pateikėjai: 1. Paulina Maciejūnaitė (orig: Maciejunaitė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1/1)
2. Veronika Ribinskienė-Šernaitė , gyvenamoji vieta: Bešoniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 7)
3. Stasė Nedzvieskaitė , gyvenamoji vieta: Paberžė k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 11, 13)
4. Guobys , gyvenamoji vieta: Noreikiškės k., Inturkės sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 13)
5. Malvina Ramoškutė (apsk.vnt: 13)
6. Marytė Dulskaitė , gyvenamoji vieta: Daubariškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 14)
7. Bernadeta Rasiniūtė (orig: Rasiniutė), gyvenamoji vieta: Čižiūnai k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 14a)
8. Zosė Mazuraitė , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 21)
9. Viktorija Adomavičiūtė (orig: Adomavičiutė), gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 21)
10. Elena Barauskaitė (apsk.vnt: 21)
11. Leonas Šlenys (apsk.vnt: 21)
12. Stasys Kucka , gyvenamoji vieta: Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 21)
13. Vytautas Borisevičius , gyvenamoji vieta: Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 21)
14. Birutė Verkelytė , gyvenamoji vieta: Švenčionys m., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 21)
15. Žilinskas (apsk.vnt: 84)
16. Mačionis (apsk.vnt: 93)
17. Naskevičius (apsk.vnt: 98 )
18. Levanavičius , gyvenamoji vieta: Punskas mstl., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (apsk.vnt: 96)
19. Stanelis (apsk.vnt: 87)
20. Eidukonis , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 183)
21. Rozalija Lukšiūtė , gyvenamoji vieta: Girežeris k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
22. Ona Lukšiūtė , gyvenamoji vieta: Girežeris k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

 

← Į sąrašą