LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 183
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Prisdavinėjimai. Surinko Alf. Bielinis iš Latakiškės k., Tverečiaus v., Švenčionių apsk. 7 sąs. 79 prisdavinėjimai. 1926 m.
Archyvo antraštė : Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu, žaliu rašalu. Rašalas vietomis pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 19,5x31 cm.
Pastabos: Rinkinio puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 49
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 160

2. LMD I 457

3. LMD I 474

4. LMD I 475

5. LMD I 485

6. LMD I 582

7. LMD I 587

8. LMD I 589

9. LMD I 660

10. LMD I 940

11. LMD I 941

12. LMD I 942

13. LMD I 943

14. LMD I 944

15. LMD I 945

16. LMD I 946

17. LMD I 975

Anotacija: Rinkinį sudaro 172 sakmės, 5 tikėjimai, 2 padavimai, 2 vietovardžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 181
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (1–29a, 30–34a, 34b, 35–52, 54–86, 88–103, 106–146, 148–170a, 171–173 )
2. TIKĖJIMAI (41, 42, 43, 87, 147)
3. PADAVIMAI (105, 112)
4. VIETOVARDŽIAI (53, 104)
Užrašymo metai: 1926
Užrašytojas: Alfonsas Bielinis
Užrašymo vieta: 1. Didžiasalis k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Didžiasalio k., Tverečiaus prp. , pastabos: aps. vnt.: 141-146)
2. Erzvėtas k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Erzvetas , pastabos: aps. vnt.: 113–119)
3. Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Latakiškės k., Tverečiaus v., Švenčionių apsk. , pastabos: aps. vnt.: 33-93, 104-112, 120-140)
4. Petrošiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Patrašiūnų k., Tverečiaus par., Švenčionių aps. , pastabos: aps. vnt.: 94-103)
5. Veikščios k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Veikščios , pastabos: aps. vnt.: 94, 95)
6. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius , pastabos: aps. vnt.: 159-161)
7. Vidžiai mstl., , Breslaujos r., Vitebsko sr. (originale: Vydžiai , pastabos: aps. vnt.: 147-158)
Pateikėjai: 1. Stefa Papšytė (orig: Stefa Papšytė), gyvenamoji vieta: Petrošiūnai k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 93-103)
2. Apolonija Čelnaitė (orig: Poliutė Čelnaitė), gyvenamoji vieta: Vidžiai mstl., , Breslaujos r., Vitebsko sr. (apsk.vnt: 147-158)
3. Anelė Bielinienė-Lazinkaitė (orig: Anielia Bielinienė-Lazinkaitė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 104-112)
4. Eizikelis Beigelis (orig: Eizikelis Bejgelis), gyvenamoji vieta: Erzvėtas k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 113–119)
5. Agota Slidziauskienė (orig: Agota Slidziauckienė), gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 120–140)
6. Karalina Krasauskaitė (orig: Karalina Krasauskaite), gyvenamoji vieta: Didžiasalis k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 141–146)
7. Adomas Juškevičius (orig: Adomas Juškevičius), gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: „kadai nuo senių girdėjęs Lydos apsk.”; apsk.vnt: 159–161)
8. Mikasius Bielinis (orig: Mikasius Bielinia), gyvenamoji vieta: Veikščios k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 94, 95)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 

← Į sąrašą