LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 147
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Juozo Grauželio ir Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašyta ant plono popieriaus, lapų kraštai įplyšę, per vidurį gili lenkimo žymė, rašyta juoda rašalu, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai 22x35 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 5
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 50 Juozo Grauželio dainų rinkinys

2. LMD I 103 Juozo Grauželio tautosakos rinkinys

3. LMD I 236 Prancičkaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

4. LMD I 342 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys

5. LMD I 343 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

6. LMD I 463 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

7. LMD I 53 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys

8. LMD I 241 Pranciškaus Jacevičiaus ir kitų tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 27 dainos ir 23 mįslės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 50
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1, 25-43, 43a, 44-50) (Pastabos: 25-50 - piemenų dainelės, talalynės.)
2. MĮSLĖS (2-24)
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nežinomi.
Užrašytojas: 1. Pranciškus Jacevičius (pastabos: užrašė 30-46 nr.)
2. Juozapas Grauželis (pastabos: užrašė 1-29, 47-50 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Nieko nerasta (originale: Kacieliai )
2. Ročkai k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Seirijai, Suvalkų gubernija, kaimas Ročkų. )
Pateikėjai: 1. R. Grauželienė , gyvenamoji vieta: Ročkai k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Petras Bražinskas (apsk.vnt: 47-50)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1956 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5

 

← Į sąrašą