LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 363
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos. Folkliorui medega. Dainų rinkinėlis. Folkliorui medega.
Archyvo antraštė : Jono Miglino dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Kai kurie lapai pageltę. Rašyta juodu, violetiniu rašalu, mėlynu pieštuku. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 11,2x18,3 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.

Rinkinį sudaro du pluoštai. Pirmame pluošte yra dainos, užrašytos Jono Miglino, antrame – nežinomo užrašytojo dainos, kurias J. Miglinas perrašė ir atsiuntė Lietuvių mokslo draugijai. Užrašytojo pastaba: "Šios dainos pateko į mano rankas iš tulo tarno-darbininko, kuris buvo gavęs rankraštyje nuo ko kito. Aš gi (...) antraip išrašęs siunčiu "L. M. Dr.", kaipo liaudies dainas, pertikrinti ir išspausdinti, jeigu būtų tai naujos."Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos (Pastabos: aps. vnt.: 13, 14, 15, 17 , 18 )

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 92
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 278 Jono Miglino tautosakos rinkinys.

2. LMD I 43 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys.

3. LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys.

Anotacija: Rinkinį sudaro 49 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 49
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-20, 20a, 21-26, 26a, 27-47)
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti.
Užrašytojas: 1. Jonas Miglinas (pastabos: aps. vnt.: 1-24)
2. Jonas Miglinas (pastabos: J. Miglinas perrašė nežinomo užrašytojo dainas, aps. vnt.: 24-47)
Užrašymo vieta: 1. Ariogala m., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Eiriogala, Šiaulių aps. , pastabos: aps. vnt.: 6)
2. Girdiškė k., Bijotų sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (originale: Girdiškių par., Raseinių aps., Kauno red. , pastabos: aps. vnt.: 1-5, 7, 11, 12)
3. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruzdžių par., Šiaulių aps. , pastabos: aps. vnt.: 9)
4. Rumbonys k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Rumbonių par., Kalvarijos aps., Suv. red. , pastabos: aps. vnt.: 10, 13, 15, 16, 18, 19, 24-47)
Pateikėjai: 1. Agnieška Pacevičiūtė , gyvenamoji vieta: Girdiškė k., Bijotų sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 1-5, 7, 8)
2. Ona Krutuliūtė , gyvenamoji vieta: Rumbonys k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 10)
3. Viktė Krutuliūtė , gyvenamoji vieta: Rumbonys k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 13, 16, 24)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino

 

← Į sąrašą