LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 817
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama, raštas įskaitomas. Rašyta juodu rašalu. Rinkinio parametrai 11,5x18,5 cm.
Pastabos: Kai kurie rinkinio puslapiai pažymėti Lietuvių Mokslo Draugijos antspaudu su inventoriniu rinkinio numeriu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 91
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 352 Jackaus Sondecko, Juozo Žlabio, A. Kuliuko tautosakos rinkinys

2. LMD I 419 Jackaus Sondecko, E. Butkaitės ir Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys

3. LMD I 511 Jackaus Sondecko užrašyta sakmė

4. LMD I 860 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys

5. LMD I 913 Jackaus Sondeckio-Sondecko tautosakos rinkinys

6. LMD I 914 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 18 pasakų, 3 sakmės, 2 pasakojimai. Inventorinimas patikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-5, 7-14, 17, 18/2, 20-22)
2. SAKMĖS (15, 16, 18/1)
3. PASAKOJIMAI (6, 19)
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1911
Užrašytojas: Jackus Sondeckas
Užrašymo vieta: 1. Alsėdžiai mstl., Alsėdžių sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: Alsėdžių miestelis, Telšių apsk. )
2. Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: Kaunas )
3. Žemaičių Naumiestis mstl., , Šilutės r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: Naumiestis, Raseinių apskr. )
4. Rokiškis m., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Rokiškis, Kauno gub. )
5. Šašaičiai k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: Šešaičių sod., Žemaičių Kalvarija, Telšių aps. )
6. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius )
7. Žemaičių Kalvarija mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: Žem. Kalvarija )
Pateikėjai: 1. E. Sondeckaitė , gyvenamoji vieta: Žemaičių Kalvarija mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 2)
2. Laurynas Sondeckas , gyvenamoji vieta: Šašaičiai k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20)
3. L. Sondeckas , gyvenamoji vieta: Šašaičiai k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 6, 9)
4. St. Lukauskas , gyvenamoji vieta: Žemaičių Kalvarija mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 12)
5. M. Balčiūnienė , gyvenamoji vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 15)
6. Moškis , gyvenamoji vieta: Alsėdžiai mstl., Alsėdžių sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 21)
7. I. Bareišis , gyvenamoji vieta: Rokiškis m., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 22)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Edmunda Rusteikienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 

← Į sąrašą